Strategi

Større synlighed, mere fokus på medlemmernes kompetencer og bedre mulighed for, at alle kan byde ind. Det er centrale elementer i Danske Fysioterapeuters strategi.

Hvordan bliver Danske Fysioterapeuter en bedre og mere relevant faglig organisation for fysioterapeuter? Det spørgsmål har dannet baggrund for hovedbestyrelsens strategi.

Strategien består dels af en såkaldt strategisk ambition, der rummer formålet med foreningens arbejde, og hvordan dette arbejde skal tilgås, dels tre Must Win Battles, der rummer de tre vigtigste kampe organisationen må og skal vinde over de kommende år.