Arbejde i varmtvandsbassin

Læs om regler og arbejdsmiljø, når du som fysioterapeut arbejder i et varmtvandsbassin.

Behandling i varmtvandsbassin kan øge bevægeligheden og nedsætte nogle patienters smerter. Det har især gigtramte og handicappede stor glæde af. For fysioterapeuter, der arbejder ved og i varmtvandsbassin, kan der dog være nogle uheldige konsekvenser som f.eks. hovedpine, træthed og hudirritation. Det er især afgørende, hvor lang opholdstiden i eller ved bassinnet er.

Om at arbejde i et varmtvandsbassin

Mange gigtramte og handicappede har på grund af smerter eller andre hindringer ikke mulighed for at træne fysisk. I varmtvandsbassiner kan smerter og andre bevægehindringer forsvinde eller nedsættes på grund af vandets egenskaber og temperatur. Det giver mulighed for, at også meget handicappede og smertepåvirkede patienter kan få effekt af fysisk træning. Derfor arbejder nogle fysioterapeuter ved eller i varmtvandsbassin.

For dig som fysioterapeut kan behandling ved og i varmtvandsbassin give almen utilpashed som træthed og hovedpine samt hud- og slimhindeirritationer. Der kan også opstå gener som forringet lugteevne samt overfølsomhed overfor klor.

Opholdstiden er meget afgørende for, hvor store generne bliver, og derfor bør opholdstiden ved og i basinnet begrænses.

Erfaringerne viser, at de fleste raske personer kan arbejde i varmt vand (31-35 grader) i ca. 1 time, hvis intensiteten ikke er for høj. Når du er kommet op af vandet, skal det være muligt for dig at hvile dig, og det er vigtigt, at du indtager væske efter arbejde i bassin.

Sørg for god hudpleje efter bassinbehandling, fx ved brug af antiklor-sæbe og meget fed creme eller babyolie, men ikke fugtighedscreme.

Der kan også være risiko for, at der kan ske faldulykker, hvorfor du bør bruge skridsikkert fodtøj.

Der findes ingen regler for varighed af arbejde i bassin. Opholdstiden i vandet skal som nævnt begrænses.
Lederen og evt. tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant bør derfor udarbejde nogle lokale retningslinjer for arbejdet i og ved bassin.

Branchearbejdsmiljørådet for social og sundhed (BAR SOSU) har udarbejdet en pjece om arbejde ved og i varmtvandsbassin. Her nævnes bl.a. en række råd om:

  • Den fysiske indretning i bassinrummet.
  • Sikring af vandkvaliteten.
  • Baderegler både for patienter og behandlere.
  • Vandets indvirkning på fysiologien.
  • Hvem har hvilket ansvar?

Læs hele vejledningen om arbejde ved og i varmtvandsbassin

Naturstyrelsen har fastsat nogle tekniske krav til vandkvaliteten i svømmebade og retningslinjer for måling af kvaliteten. Du kan bl.a. læse en detaljeret gennemgang af disse krav i AT’s branchevejledning om kontrol med svømmebade. (link?)

Temperaturen anbefales at være 24-28 grader. Behandlingsbassiner er typisk 34-35 grader, hvilket øger belastningerne med varme, fordampning og fugtighed, og derfor bør man være endnu mere opmærksom på opholdstiden.

Det er desuden et krav, at desinfektion og pH er automatisk styret. For at sikre en korrekt vandkvalitet er det afgørende, at det automatiske måle- og doseringsanlæg til styring af pH og frit klor er opbygget, så det kan måle og regulere vandkvaliteten inden for meget snævre grænser uanset
badebelastning. Derved kan klorforbruget og dannelse af skadelige klorforbindelser minimeres.

Disse krav skal selvfølgelig overholdes. I skal på arbejdspladsen tage stilling til, hvordan I kan sikre dette.

Læs vejledningen om kontrol med svømmebade

Danske Fysioterapeuter har et fagligt selskab om bassinterapi. Du er velkommen til at kontakte selskabet, hvis du har flere spørgsmål.

Kontakt Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620