Ferie og fravær for selvstændige

Som selvstændig fysioterapeut tilrettelægger du selv din ferie og dit fravær. Oftest indgår man dog som lejer i en større sammenhæng på klinikken, og det kan derfor være nødvendigt at koordinere længerevarende fravær, såsom ferie med de øvrige medarbejdere på klinikken.

Ferie og fravær for dig som lejer

Som selvstændig fysioterapeut tilrettelægger du selv din ferie og dit fravær. Oftest indgår man dog som lejer i en større sammenhæng på klinikken, og det kan derfor være nødvendigt at koordinere længerevarende fravær, såsom ferie med de øvrige medarbejdere på klinikken.

Aftale om ferie i kontrakt

I vores standardkontrakt kan du og klinikejeren i pkt. 7 aftale, hvor mange ugers fravær du kan have om året. Det er helt op til jer at afgøre, hvor mange uger det skal dreje sig om. Men husk, at det er bindende, hvis du først har skrevet under. Sygdom bør ikke tælle med i disse uger.

Planlægning af ferie

I forbindelse med planlægning af ferie, skal man også huske på, at klinikejer og du har et samarbejde. For at få dette samarbejde til at fungere, kan det være nødvendigt at koordinere arbejdstiden i et vist omfang. Derfor står der i punkt 7 i vores standardkontrakt, at varsling af planlagt fravær ud over lejlighedsvis 1 dag skal ske under hensyntagen til klinikkens drift.

Derfor kan man heller ikke som udgangspunkt planlægge at afholde ferie i en opsigelsesperiode, for at blive fri til at starte et nyt job et andet sted.

Fælles planlægning af ferie

Vi ser ind imellem kontrakter, hvor lejer bliver bedt om at skrive under på at ville koordinere sin ferie med de andre lejere på klinikken. Tanken er god, men hvis det ikke lykkedes at blive enige, kan det være et problem, da der ikke er noget juridisk aftaleforhold imellem de enkelte lejere.

Klinikhåndbog 

Det kan være en god idé at bruge en klinikhåndbog til at beskrive ud fra hvilke principper, ferien fordeles på klinikken. Alle bør være enige om fordelingen, da der jo ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Feriepenge og barsel

Husk, at du ikke optjener feriepenge som selvstændig. Det er derfor vigtigt, at du selv sætter penge til side til ferie. Hvis man sætter 12,5 % til side af sin nettoindtægt, svarer det til, hvad man har, hvis man er i et ansættelsesforhold.

Husk at du heller ikke optjener feriepenge, når du modtager barselsdagpenge.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620