Paragraf 56 aftale

§56 henviser til Lov om sygedagpenge §56. Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, og af den grund er i risiko for forøget fravær fra dit arbejde, så har du mulighed for at få en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med sygefravær.

§56 aftalen betyder, at arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra din første fraværsdag. Det er også muligt at indgå aftale hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller modtage nødvendig genoptræning.

  • Alle lønmodtagere uanset, de er offentlig eller privat ansat.
  • Der skal være tale om en langvarig og kronisk lidelse. Eks. Migræne.
  • Der skal være tale om en forøget fraværsrisiko på mindst 10 dage om året.

En arbejdsgiver er ikke forpligtet til at indgå en §56 aftale. I givet fald betyder det at den ikke kan etableres.

En §56 aftale godkendes af jobcenteret i din bopælskommune. Aftalen indgås mellem dig og din arbejdsgiver på en blanket dp211. Blanketten findes på borger.dk Når blanketten er udfyldt, skal lægen dokumentere den lægelige del førend kommunen endeligt godkender aftalen.

En §56 aftale godkendes for en periode på op til 2 år. Aftalen er knyttet til et bestemt ansættelsesforhold og en bestemt sygdom.

Den kan gøre det lettere for dig at melde dig syg og have de fraværsdage der er nødvendige. Arbejdsgiver får mindre udgifter end ellers, når du er væk. Hvis du ikke har en §56 aftale så skal arbejdsgiver afholde den fulde udgift ved de første 30 dages fravær.

Læs lovgrundlaget for §56-aftale