Isbryderordning

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse.

Forudsætningen for at isbryderordningen kan benyttes er først og fremmest, at du har en funktionsnedsættelse. Derudover gælder følgende betingelser.

  • Du skal have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Uddannelsen giver ret til optagelse i a-kasse. (der er dog ikke krav om medlemskab af a-kasse)
  • Du mangler erhvervserfaring som fysioterapeut.
  • Ansættelsen skal påbegyndes indenfor 2 år efter uddannelsen er afsluttet.

Ved et konkret tilbud om ansættelse hvor isbryderordningen er relevant så skal man rette henvendelse til jobcenteret i sin bopælskommune.

Isbryderordningen er med til at sikre at nyuddannede med funktionsnedsættelse får erhvervserfaring indenfor det område som uddannelsen har kvalificeret dem til. Det er derfor også en betingelse, at isbryderordningen etableres indenfor ens fagområde.

Ved ansættelse efter isbryderordningen så arbejder man til overenskomstmæssig løn. Både ved private og offentlige ansættelser. Isbryderordningen kan vare i op til et år. Arbejdsgiver får tilskud til lønnen efter forhandling med jobcenteret.

Er du medlem af en a-kasse så er det vigtigt at være opmærksom på at man som ansat efter isbryderordningen forbruger af sin dagpengeperiode så længe der er tale om ansættelse efter isbryderordningen.

Læs mere om isbryderordningen