Mentor til fastholdelse på arbejdspladsen

Du kan få tilbud om mentorstøtte for at blive fastholdt på arbejdspladsen.

Du kan få mentorstøtte, hvis du:

  • Deltager i kontaktforløb. (Kontaktforløbet er et individuelt og fleksibelt samtaleforløb for jobcentrets målgrupper: ledige, revalidender, ledige fleksjobbere, og personer i ressource- og jobafklaringsforløb.)
  • Deltager i beskæftigelsesrettede tilbud.
  • Er ansat i fleksjob.
  • Er delvis raskmeldte.
  • Er ansat i ordinært arbejde.
  • Påbegynder ordinær uddannelse. (personer under 30 år).

Det er jobcenteret i din bopælskommune der vurderer om der skal / kan ydes mentorstøtte. En mentorstøtte bevilges efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcenteret kan bevilge mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes at mentoren er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

En mentor kan have til opgave at støtte eller fastholde dig i din ansættelse. En mentors funktioner kan være meget forskellige og vurderes ud fra hvad det er du har særlig brug for støtte til.

Udover hjælp på arbejdspladsen kan støtten også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for dig at fastholde arbejdet.

Der er ingen regler for hvem der kan være mentor. Det er jobcenterets afgørelse ud fra en faglig vurdering. Mentoren kan være en kollega til dig, det kan være en ekstern konsulent eller specialist eller sågar en medarbejder fra jobcenteret.

Støtten bevilges af jobcenteret for 6 måneder ad gangen. Der findes ingen regler om hvor mange timers støtte der kan bevilges.

Læs mere om mentorstøtte