Personlig assistance ordning

Hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er der mulighed for at få en personlig assistent, som yder støtte i forbindelse med de arbejdsfunktioner du ikke selv kan udføre på grund af funktionsnedsættelsen.

Personlig assistance kan ydes til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig personlig bistand.

Gennem en personlig assistance ordning kan du forblive i sit ansættelsesforhold på helt almindelige vilkår. En personlig assistent kan bevilges op til 20 timer om ugen, hvis du arbejder på fuld tid. Hjælpen ydes f.eks. til fysisk krævende arbejdsopgaver, sekretær funktioner, kørsel til / fra borger og hjælp til at overskue og strukturere arbejdsdagen.

Hovedreglen er at du fortsat skal være istand til at udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner.

Fordelen ved personlig assistance ordningen er, at du kan fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår. Ordinære vilkår betyder, at løn og ansættelsesvilkår forbliver uændrede.

Forudsætningen for at du kan få en personlig assistance er at funktionsevnen er nedsat af enten fysiske eller psykiske årsager eller en blanding.

  • Beskæftigede ansat på ordinære løn- og ansættelsesvilkår.
  • Beskæftigede i job med løntilskud.
  • Beskæftigede i fleksjob.
  • Personer der deltager i tilbud om virksomhedspraktik.
  • Beskæftigede i seniorjob efter lov om seniorjob.
  • Ledige der har behov for nødvendig efteruddannelse forinden et konkret ansættelsesforhold påbegyndes.

Det er din bopælskommune der bevilger personlig assistent. Det er desuden en god ide at inddrage arbejdsgiver i forbindelse med ansøgningen.

Den personlige assistent bliver ansat på din arbejdsplads. Det kan være en ny medarbejder, men det kan også være en kollega der allerede er ansat. Arbejdspladsen får tilskud fra bopælskommunen.

Den personlige assistent kan også være ansat af kommunens jobcenter eller bestilles gennem et vikarbureau. Bevillingen er uden tidsbegrænsning men følger ansættelsesforholdet.

Læs mere om ordningen