Kom godt i gang med et netværk

Overvejer du at starte et netværk? Se her, hvordan du kommer i gang og hvilke overvejelser du skal gøre dig.
Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du få råd og vejledning til opstart af dit netværk.

At etablere et netværk er en effektiv måde at udvikle relationer, dele viden og skabe værdi i dit arbejdsliv.

For at komme godt i gang med et netværk, er det en god ide først at definere formål og målgruppe for netværket. Find gode råd til det her. Du kan også få hjælp af Danske Fysioterapeuters netværkskonsulenter.

Definér et formål og målgruppe for dit netværk

Det er en god ide at spørge sig selv og målgruppen:

 • Hvilken forskel netværket skal kunne gøre i en travl hverdag?
 • Hvordan prioriterer vi tiden på møderne bedst muligt?
 • Skal vi have fokus på kompetenceudvikling?
 • Skal vi have fagligt oplæg?
 • Skal vi lave sparring og erfaringsudveksling fx som casearbejde?

Overvej også, hvem målgruppen er. Danske Fysioterapeuter laver netværk for medlemmer, men måske er der særlige krav til uddannelsesniveau, arbejdsområde, erfaring osv. Lav følgende overvejelser ift. målgruppen:

 • Skal man arbejde i et bestemt geografisk område?
 • Skal netværket være tværsektorielt eller er det kun for ansatte i én specifik sektor?
 • Skal netværket være mono- eller tværfagligt?

Overvej størrelsen på netværket

Netværk kan have forskellige størrelser. Følgende kendetegner store og små netværk:

 • Større netværk (+20 deltagere) kan være nøglen til at skabe mange nye relationer indenfor et givent område. Det store netværk kan have det formål at man får adgang til ny viden og eksperter inden for et område.
 • Mindre netværk (8-20 deltagere) kan hurtigt fungere som et fortroligt rum, hvor man kan lave casearbejde, sparring og konkret erfaringsudveksling.

Overvej om det skal være et åbent eller lukket netværk

Netværk kan være både åbne eller lukkede i forhold til at optage nye medlemmer.

I åbne netværk er følgende kendetegnede:

 • Netværket er gode til hurtigt at optage nye medlemmer i netværket
 • Netværket har et klart og tydeligt formål, som er nemt at forstå for nye medlemmer
 • Netværket får meget ny viden og god mulighed for sparring
 • Netværket er dynamisk

I lukkede netværk er følgende kendetegnede:

 • Man opbygger en særlig fortrolighed mellem de samme deltagere
 • Man bruger hinanden mere udenfor netværket til sparring
 • Man bliver bedre sammen

Overvej rammerne for netværket

Hvis du indgår i et eksisterende netværk, er der typisk lagt en ramme. Du kan du forholde dig til, om det er den rette for dig. Hvis du vil etablere et nyt netværk, er her en række gode råd om rammer, som kan være vigtige at overveje inden start.

Nogle netværk består i at mødes til fysiske netværksmøder og arrangementer, mens andre eksisterer udelukkende som virtuelle netværk i form af facebook- og linkedin-grupper eller maillister, hvor man kan kontakte hinanden.

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvilken form dit netværk skal have. Man kan ikke sige, at fysiske netværk nødvendigvis er bedre end virtuelle netværk. Det kommer an på dit behov og dét du vil have ud af netværket.

Forskningen indenfor netværk og faglig sparring peger nemlig på, at fysiske møder giver mulighed for vidensdeling og uformel sparring på en anden måde end virtuelle netværk. Styrken ved virtuelle netværk er derimod, at man kan mødes med andre fagligt interesserede på tværs af store afstande for at spare omkring specifikke faglige emner eller problemstillinger.

Varigheden af netværksmødet kan betyde noget i forhold til udbyttet og oplevelsen. Man kan sige, at netværksmøder i mindre grupper på under et par timer kan være sværere at gøre værdiskabende, da man bruger tid på mentalt at lande, inden man åbner for sin viden. Det tager tid at dele viden og lære af hinanden. Men det kan være givet rigtig godt ud at bruge tiden på det.

Store netværksmøder kan godt vare mindre end et par timer, da der måske lægges op til hurtigere kontaktskabelse for, at man senere mødes igen og vidensdeler dybere. Møderne kan også vare 3-5 timer eller en hel dag. Det afhænger helt af jeres ønsker.

Læs mere om det gode netværksmøde

Alle netværk har brug for en tovholder for at fungere optimalt. Netværk skal ledes og styres, ellers falder arbejdet nemt fra hinanden efter kort tid eller bliver ikke værdiskabende nok, da man hurtigere glemmer formålet.

Man kan med fordel vælge en fast tovholder, der har ansvaret for netværket over fx et år eller en aftalt periode. Det giver en sammenhæng og en kontinuitet i arbejdet. Det kan også lade sig gøre at lade tovholderrollen gå på omgang mellem netværkets medlemmer.

Generelt kan man sige, at tovholderrollen skal være samlingspunktet for netværket og den, der limer netværket sammen. Rollen indebærer at man:

 • Er kontaktperson for nye medlemmer
 • Sender invitationer og dagsorden ud til netværksmøder
 • Har mod på at facilitere og tage styring på formen i netværket
 • har lyst til at sikre, at man følger den retning, I har aftalt i fællesskab.

Indholdet i netværket skal deltagerne levere. Man skal som tovholder have blik for, at formen understøtter et succesfuldt netværk.

Læs mere om rollen som tovholder

For at skabe oplevelsen af fokus og et værdifuldt netværk, kan I med fordel udarbejde en netværkskontrakt.

En netværkskontrakt er en forventningsafstemning. I afstemmer med hinanden, hvilken forskel netværket skal gøre, hvor ofte I skal mødes, og hvad I skal dele viden om.

Til udarbejdelsen af netværkskontrakten kan I anvende denne skabelon:

Skabelon til netværkskontrakt

Kontakt

Ida Jacobsen

Netværkskonsulent
3073 6614

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616