Tips & tricks til tovholder for netværk

Alle netværk har brug for en tovholder for at fungere optimalt. Få gode råd til tovholderrollen her.
Et succesfuldt netværk kræver en tovholder eller en styregruppe, der har ansvar for netværket. Man kan sagtens lade tovholderrollen gå på skift.

Tovholderen skal være samlingspunktet for netværket og den, der limer netværket sammen. Rollen indebærer at man:

 • Er kontaktperson for nye medlemmer
 • Sender invitationer og dagsorden ud til netværksmøder
 • Har mod på at facilitere og tage styring på formen i netværket
 • Sikrer, at netværket følger den retning, I har aftalt i fællesskab.

Indholdet i netværket skal deltagerne levere. Man skal som tovholder have blik for, at formen understøtter et succesfuldt netværk.

Man kan vælge en fast tovholder, der har ansvaret for netværket over en aftalt periode. Tovholderrollen kan også gå på omgang mellem netværkets medlemmer.

Netværkskontrakt

For at skabe oplevelsen af fokus og et værdifuldt netværk, kan I med fordel udarbejde en netværkskontrakt. En netværkskontrakt er en aftale, der indeholder, det I helt konkret har afstemt med hinanden. Det kan fx være:

 • Hvilken forskel netværket skal gøre
 • Hvor ofte I skal mødes
 • Hvad I skal dele viden om

Det kan være en stor hjælp at lave en netværkskontrakt, hvor I også får talt om, hvilke værdier I lægger vægt på i netværket. Det kan f.eks. være:

 • At fremmøde prioriteres højt, så netværket ikke kommer til at bestå af færre deltagere, end der egentlig er tilmeldt.
 • At man er flere om at løfte opgaven, så netværksmødet ikke bliver aflyst pga. afbud fra tovholderen.
 • At man får inkluderet nye deltagere i netværket, f.eks. ved at invitere dem til at sidde ved samme bord som erfarne deltagere i netværket.
 • At alle føler sig inddraget og hørt og har mulighed for at komme til orde.
 • At man sætter sig selv i spil ift. at dele viden og erfaringer.
 • At man er positiv overfor andres tanker og ideer

Skabelon til netværkskontrakt

Til udarbejdelsen af netværkskontrakten kan I anvende vores skabelon.

Hvis du har brug for hjælp til at anvende skabelonen eller har brug for sparring til tovholderrollen, er du meget velkommen til at kontakte en af vores netværkskonsulenter på netvaerk@fysio.dk.

Skabelon til netværkskontrakt

10 gode råd til tovholderen

Du kan aktivt være med til at præge netværkets tone og stemning ved at bruge dine personlige netværkskompetencer og være et godt eksempel. Du kan fx dele ud af din egen viden, være åben og personlig og hjælpe folk.

Du kan løfte energien i et netværk ved at have følgende enkle princip for øje: ”Energi følger opmærksomhed.” Jo mere du formår at være positiv, løsningsorienteret, mulighedssøgende, anerkendende og rummelig, jo højere energi vil der blive skabt i netværket.

En god tommelfingerregel for en tovholder er at bruge højst 20 % af mødetiden på selv at tale. 80 % af snakken bør være drevet af netværkets deltagere. Jo mere du kan få deltagerne på banen, jo mere interaktive og engagerende vil møderne blive. Derudover medvirker du til at udfolde den kollektive intelligens i rummet, hvilket er hele netværkets værdi og styrke.

Efterhånden som du lærer dit netværk at kende, vil du se, at der er introverte og ekstroverte personer. For at få det fulde udbytte af netværkets potentiale skal du som tovholder bevidst sørge for at inddrage de introverte i samtalen.

Det kan gøres ved at spørge ind til deres mening, eller hvad deres tanker er om et givet emne. Da introverte ofte reflekterer dybt og ikke altid selv kommer på banen med deres meninger, vil den teknik invitere mange flere perspektiver ind i dialogen.

De ekstroverte elsker derimod at reflektere højt i samtalen, så her må du som tovholder indimellem sørge for, at andre også kan få taletid – det vil give de ekstroverte mulighed for at få ny inspiration og få andre vinkler og holdninger til emnet.

Hvis du oplever konflikter eller dårlig stemning i netværket, kan det være umådeligt kraftfuldt, at du som tovholder tør sige det ligeud (på en sober og respektfuld måde). Sig, hvad du mærker, der er på spil i rummet, og hvad det gør ved dig. Det er en åbnende og afvæbnende teknik, der kan skabe dybe dialoger og nye indsigter i netværket.

Hvis du som tovholder oplever, at mødets program dræner deltagerne for energi, kan du vinde stort ved at være modig. Drop dagsordenen, og lad deltagerne komme med et bud på, hvad et mere fængende emne kunne være.

Du kan styrke din tovholdermuskel ved at samle på gode åbne spørgsmål og bruge dem aktivt til at få netværket på banen gennem hele mødet. Den åbne dialog, som sådan nogle spørgsmål aktiverer, skaber et meget stærkt og værdifuldt netværk.

Rare og indbydende rammer fremmer også netværksånden. Som tovholder kan du sørge for en rar stemning ved at bruge følgende små fif: Sørg for, at der er lys og luft i rummet. Sæt bordene, så man kan se hinanden i øjnene.

Du kan gøre både dig selv og netværket en tjeneste ved at have lidt systematik omkring netværkets aktiviteter.

Husk at dokumentere og gemme de processer og de læringspunkter, som I opnår i netværket – det behøver ikke at være så meget: Et foto af en tavle fuld af post-it-sedler eller punkter på en flipover er nok.

Gem alle referater, oplæg, artikler, dokumenter, invitationer osv., som deles i netværket, i en særskilt mappe. Det kan fx være en mappe i Dropbox eller lignende, som kan deles blandt deltagerne. Den vil kunne fortælle netværkets historie og vise deltagerne den store værdi, netværket genererer.

Derudover kan en digital netværksgruppe være et værktøj til at synliggøre dokumenterne.

Da netværket får nye deltagere indimellem, kan det være en god ide at få lavet en skriftlig beskrivelse af netværkets formål, værdier, visioner, retningslinjer og andet. Netværket vil også have gavn af en ’blå bog’ om deltagerne, der samler deres kontaktinformationer.

Se også

Tips & tricks til et godt netværk

FAQ om netværk i Danske Fysioterapeuter

Kontakt

Ida Jacobsen

Netværkskonsulent
3073 6614

Jonathan Henig

Netværkskonsulent
3341 4629

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616