Professionelle netværk skal have en tovholder

En netværksgruppe skal have en tovholder, som kan hjælpe med at holde netværket på sporet. Her kan du læse om, hvilke opgaver tovholderen har. Materialet er lavet i samarbejde med Netværksakademiet.

Tovholderen fungerer som et samlingspunkt i netværket og vil på mange måder virke som en form for leder. Men der er den forskel, at tovholderen ikke bestemmer indhold og retning i netværket – det bliver bestemt i fællesskab. Tovholderens rolle er altså at facilitere en proces, som gør, at netværket aktivt deler værdifuld viden.

Tovholderen skal hjælpe netværket med at holde sig på sporet af, hvad I fælles har vedtaget. Tovholderen er også ansvarlig for at skabe de nødvendige trygge rammer, sikre energi på møderne og koordinere aktiviteterne, så interaktionen og videndelingen mellem deltagerne bliver mest mulig effektiv og værdiskabende.

Ved at tovholderen giver netværket medansvar for indhold, retning og form, sikrer I engagement, entusiasme og ejerskab hos deltagerne. Det er den vigtigste drivkraft for et succesfuldt netværk.

Tovholderen har til opgave både at sørge for de ydre rammer og de indre rammer.

Del eller udskriv siden