Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne faldt med 24,9 procent i 1. halvår 2020 i forhold til 1. halvår 2019. Faldet skyldes nedsat aktivitet på grund af covid-19. Udviklingen tyder således på, at udgifterne i 2020 vil ligge langt under den økonomiske ramme.

Udvikling 1. halvår 2019 til 1. halvår 2020

Antallet af patienter faldt med 11,2 procent fra 1. halvår 2019 til 1. halvår 2020. De samlede udgifter faldt med 24,9 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51;

  Jan-juni 2019 Jan-juni 2020  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 310.879 275.959 -34.920 -11,2%
Udgifter, kr. 221.630.017 166.381.969 -55.248.048 -24,9%
Udgifter pr. patient, kr. 713 603 -110 -15,4%

Note: 2019-priser.

Udvikling fra 2018 til 2019

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51. Antallet af patienter er steget med 1,5 procent fra 2018 til 2019. De samlede udgifter er faldet med 0,5 procent i faste priser. Faldet skyldes, at udgiften pr. patient faldt med 1,9 procent.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51

  2018 2019  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 468.280 475.138 6.858 1,5%
Udgifter, kr. 434.698.844 432.654.968 -2.043.876 -0,5%
Udgifter pr. patient, kr. 928 911 -18 -1,9%

Note: Oktober 2018-priser. Der er 1 afregningsdag mere i 2019 end i 2018.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgør 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

Udviklingen hidtil i 2020 tyder på, at udgifterne for 2020 vil komme til at ligge langt under rammen.

Der tillægges (foruden pris- og lønreguleringen) et råderum til rammen på op til 0,5 procent i 2020 under forudsætning om, at antallet af patienter er steget mindst tilsvarende det pågældende år. Danske Fysioterapeuter har dog foreslået RLTN, at parterne i anledning af covid-19 indgår aftale om, at tillægget til rammen i 2020 udmøntes uanset, at der ikke har været en tilsvarende procentuel stigning i antallet af patienter i 2020. Denne forhandling er ikke afsluttet.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608