Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne faldt med 2,9 procent fra januar-september 2019 til januar-september 2021. Udviklingen i 2021 opgøres i forhold til 2019, da 2020 ikke var et år med normal aktivitet på grund af covid-19. Udgifterne i 2021 ser stadig ud til at ligge et godt stykke under den økonomiske ramme.

Udvikling januar-september 2021

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51 fra januar-september 2019 til januar-september 2021. Antallet af patienter faldt med 3,4 procent. De samlede udgifter faldt med 2,9 procent i faste priser.

  Jan-sept 2019 Jan-sept 2020 Jan-sept 2021  Stigning Stigning i procent
Antal patienter 395.711 364.002 382.314 -13.397 -3,4%
Udgifter, kr. 323.023.964 262.408.414 313.585.058 -9.438.906 -2,9%
Udgifter pr. patient, kr. 816 721 820 4 0,5%

Note: 2019-priser. 2020 korrigeret for forskel i antal afregningsdage.

Første halvår 2020 var på grund af corona ikke en ”normal” periode og er derfor ikke et godt sammenligningsgrundlag. Det kan derfor være relevant at sammenligne januar-september 2021 med januar-september 2019, som var det sidste ”normale” periode for januar-september inden corona.

Udvikling fra 2019 til 2020

Antallet af patienter faldt med 6,3 procent fra 2019 til 2020. De samlede udgifter faldt med 14,2 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51:

  2019 2020  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 475.138 445.181 -29.957 -6,3%
Udgifter, kr. 432.910.810 371.530.828 -61.379.983 -14,2%
Udgifter pr. patient, kr. 911 835 -77 -8,4%

Note: Oktober 2019-priser.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgør 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

I 2020 var rammen 476,1 mio. kr. og udgifterne lå 97,7 mio. kr. under rammen som følge af covid-19.

Udviklingen i januar-september 2021 tyder på, at udgifterne i 2021 fortsat vil ligge et godt stykke under rammen.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608