Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne faldt med 0,5 procent i 2019 i forhold til 2018 i faste priser. Faldet skyldes et fald i den gennemsnitlige udgift pr. patient. Den økonomiske ramme for 2019 er overholdt.

Udvikling fra 2018 til 2019

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51. Antallet af patienter er steget med 1,5 procent fra 2018 til 2019. De samlede udgifter er faldet med 0,5 procent i faste priser. Faldet skyldes, at udgiften pr. patient faldt med 1,9 procent.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51

  2018 2019  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 468.280 475.138 6.858 1,5%
Udgifter, kr. 434.698.844 432.654.968 -2.043.876 -0,5%
Udgifter pr. patient, kr. 928 911 -18 -1,9%

Note: Oktober 2018-priser. Der er 1 afregningsdag mere i 2019 end i 2018.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgør 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

Der tillægges (foruden pris- og lønreguleringen) et råderum på op til 0,7 procent i 2019 og 0,5 procent i 2020 under forudsætning om, at antallet af patienter er steget mindst tilsvarende det pågældende år. I 2021 tillægges ikke noget råderum.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608