Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne i 2022 lå 18,3% under den økonomiske ramme. Udgifterne i 1. kvartal af 2023 er steget med 5,6% sammenlignet med 1. kvartal 2022.

Udvikling 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51 fra januar-marts 2022 til januar-marts 2023 i faste priser. Antallet af patienter steg med 4,8 procent. De samlede udgifter steg med 5,6 procent i faste priser i perioden.

 

Jan-marts 2019

Jan-marts 2020

Jan-marts 2021

Jan-marts 2022

Jan-marts 2023

Stigning 19-22

Stigning pct.

Antal patienter

216.301

198.468

200.611

199.724

209.336

-6.965

-3,2%

Udgifter, kr.

125.175.321

99.891.754

122.773.239

110.751.709

116.931.443

-8.243.878

-6,6%

Udgifter pr. patient, kr.

579

503

612

555

559

-20

-3,5%

Note: 2023-priser. Korrigeret vedr. forskelle i antal afregningsdage svarende til antal dage i 2023.

Det bemærkes, at 2020 og til dels 2021 og 2022 var påvirket af corona.

Udvikling fra 2019 til 2022

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51 fra 2019 til 2022. Antallet af patienter faldt med 6,1 procent. De samlede udgifter faldt med 8,7 procent i faste priser i perioden.

 

2019

2020

2021

2022

Stigning 19-22

Stigning pct.

Antal patienter

475.138

445.181

456.806

446.042

-29.096

-6,1%

Udgifter, kr.

454.213.760

382.747.733

424.063.711

414.662.203

-39.551.557

-8,7%

Udgifter pr. patient, kr.

956

860

928

930

-26

-2,8%

Aktiviteten i 2020, 2021 og 2022 var påvirket af corona.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgjorde 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

I 2021 var rammen 481,9 mio. kr. og udgifterne lå 56,7 mio. kr. under rammen svarende til, at udgifterne havde svaret til rammen, hvis de havde været 13,3% større.

I 2022 var rammen 490,4 mio. kr. og udgifterne lå 75,7 mio. kr. under rammen svarende til, at udgifterne havde svaret til rammen, hvis de havde været 18,3% større.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608