Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne i 2021 lå 13,3% under den økonomiske ramme. Udgifterne i 1. halvår af 2022 er faldet med 7,9% sammenlignet med 1. halvår 2021, og der er dermed udsigt til, at udgifterne vil ligge langt under den økonomiske ramme, når hele 2022 er gået.

Udvikling januar-juni 2022

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51 fra januar-juni 2019 til januar-juni 2022 i faste priser. Antallet af patienter faldt med 6,1 procent. De samlede udgifter faldt med 9,0 procent i faste priser i perioden.

 

Jan-juni 2019

Jan-juni 2020

Jan-juni 2021

Jan-juni 2022

Stigning 19-22

Stigning pct.

Antal patienter

310.879

275.959

300.813

291.959

-18.920

-6,1%

Udgifter, kr.

232.792.557

170.719.306

230.103.833

211.877.250

-20.915.307

-9,0%

Udgifter pr. patient, kr.

749

619

765

726

-23

-3,1%

Note: 2022-priser. 2019 og 2021 er korrigeret vedr. forskelle i antal afregningsdage.

Fra januar-juni 2021 til januar-juni 2022 faldt udgifterne med 7,9% i faste priser.

Første halvår 2020 var på grund af corona ikke en ”normal” periode og er derfor ikke et godt sammenligningsgrundlag.

Udvikling fra 2019 til 2021

Antallet af patienter faldt med 3,9 procent fra 2019 til 2021. De samlede udgifter faldt med 4,2 procent i faste priser.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51:

 

2019

2020

2021

Stigning

Stigning pct.

Antal patienter

475.138

445.181

456.806

-18.332

-3,9%

Udgifter, kr.

432.910.810

371.530.828

414.550.521

-18.360.289

-4,2%

Udgifter pr. patient, kr.

911

835

907

-4

-0,4%

Note: 2019-priser.

2020 var på grund af corona ikke en ”normal” periode og er derfor ikke et godt sammenligningsgrundlag.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgjorde 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

I 2021 var rammen 481,9 mio. kr. og udgifterne lå 56,7 mio. kr. under rammen svarende til, at udgifterne havde svaret til rammen, hvis de havde været 13,3% større.

Udviklingen i januar-juni 2022 tyder på, at udgifterne i 2022 vil ligge endnu mere under rammen, når 2022 er gået.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608