Udgiftsudvikling på speciale 51

Udgifterne faldt med 14,2 procent fra 2019 til 2020. Faldet skyldes nedsat aktivitet på grund af covid-19. Udgifterne i 2020 lå langt under den økonomiske ramme.

Udvikling fra 2019 til 2020

Antallet af patienter faldt med 6,3 procent fra 2019 til 2020. De samlede udgifter faldt med 14,2 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51:

  2019 2020  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 475.138 445.181 -29.957 -6,3%
Udgifter, kr. 432.910.810 371.530.828 -61.379.983 -14,2%
Udgifter pr. patient, kr. 911 835 -77 -8,4%

Note: 2019-priser.

Udvikling fra 2018 til 2019

Du kan nedenfor se udviklingen i patienter og udgifter på speciale 51. Antallet af patienter er steget med 1,5 procent fra 2018 til 2019. De samlede udgifter er faldet med 0,5 procent i faste priser. Faldet skyldes, at udgiften pr. patient faldt med 1,9 procent.

Du kan nedenfor se udviklingen i antal patienter og udgifter i faste priser på speciale 51

  2018 2019  Stigning  Stigning i procent
Antal patienter 468.280 475.138 6.858 1,5%
Udgifter, kr. 434.698.844 432.654.968 -2.043.876 -0,5%
Udgifter pr. patient, kr. 928 911 -18 -1,9%

Note: Oktober 2018-priser. Der er 1 afregningsdag mere i 2019 end i 2018.

Udgifterne i forhold til rammen

Økonomiprotokollatet på speciale 51 fastsætter en fast ramme for de samlede udgifter. Rammen for 2019 udgør 463,3 mio. kr. i 2019-priser. Hvis udgifterne i 2019 havde været 7,0% større, havde de svaret til rammen.

I 2020 var rammen 476,1 mio. kr. og udgifterne lå 97,7 mio. kr. under rammen som følge af covid-19.

Vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608