Blanketter til ridefysioterapi

Statusredegørelse

Ridefysioterapeuterne Tatjana Brendstrup, Christina Andersen og Birgitte Gøtske har udviklet en tjekliste, som man kan bruge, når man laver en statusredegørelse. Tjeklisten er et godt arbejdsredskab og indgår endvidere som en del af de nye ridefysioterapeuters uddannelse.

Tjekliste til statusredegørelse Vejledning til statusredegørelse

Samarbejde

Samarbejdserklæring

Kontrakt med rideskole

Afregning

Regning fra ridefysioterapeuten Rideskolens regning til ridefysioterapeuten Samleopgørelse ridefysioterapi

Vejledning til samleopgørelse

På samleopgørelsen (blanket 57.301) skal der i "betaling til ridefysioterapeut" i feltet "honorar kr." fremgå det samlede honorar for alle regninger lagt sammen, inden beløbet fratrækkes patienternes betaling. Dette gælder både ridefysioterapeutens honorar og rideskolens/rideklubbens honorar. Beløbet fremgår af regningsblanketten (blanket 57.201).

I feltet "sygesikringens andel kr." skal fremgå ridefysioterapeutens og rideskolens/rideklubbens honorar fratrukket patientens andel.

I "ridefysioterapeutens betaling til rideskole/rideklub" skal der i feltet "i alt" fremgå det samlede honorar ekskl./inkl. moms til rideskolen/rideklubben inkl. patienternes andel af honoraret.

I feltet "patientandele i alt" anføres den del af rideskolens/rideklubbens honorar, som patienterne skal betale.

I feltet "sygesikringens andel, kr. inkl. moms" skal fremgå rideskolens/rideklubbens tilgodehavende (blanket 57.401) efter fradrag af patienternes betaling, som fysioterapeuten skal udbetale til rideskolen/rideklubben efter at have modtaget beløbet fra regionen.Så kan sygesikringen af samleblanketten se, dels hvad der samlet skal udbetales til ridefysioterapeuten, og dels det beløb, som ridefysioterapeuten skal betale til rideskolen/rideklubben.

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes en samleopgørelse for hvert speciale. Det vil sige, at der skal udfyldes en opgørelse for den almindelige ridefysioterapi og en opgørelse for den vederlagsfri ridefysioterapi.