Udgiftsudvikling for ridefysioterapi

Udgifterne i 2022 lå 14,7% under den økonomiske ramme for vederlagsfri ridefysioterapi. Udgifterne steg fra januar-marts 2022 til januar-marts 2023 med 5,3% i faste priser. Endvidere faldt antallet af patienter med 4,5% i perioden. Der er dermed ikke tegn på, at rammen bliver overskredet i 2023.

Udvikling speciale 65 fra jan-marts 2022 til jan-marts 2023

Udgifterne til speciale 65 steg med 5,3% fra (januar til marts) 2022 til 2023 i faste priser. Antallet af patienter faldt med 4,5%.

Udvikling i antal patienter og udgifter i faste priser for hele landet.

  Jan-marts 2022 Jan-marts 2023 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 4.817 4.599 -218 -4,5%
Udgifter, kr. 23.475.159 24.731.997 1.256.838 5,3%

Note: 2022-priser. Udgifter opgjort ekskl. moms vedr. rideskoler.

Udvikling speciale 65 fra 2021 til 2022

Antallet af patienter faldt med 0,1 procent fra 2021 til 2022. De samlede udgifter steg med 2,1 procent i faste priser.

  Jan-december 2021 Jan-december 2022 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 5.417 5.410 -7 -0,1%
Udgifter, kr. 84.767.765 86.539.341 1.771.576 2,1%
Udgifter pr. patient, kr. 15.648 15.996 348 2,2%

Note: 2021-priser. Opgjort ekskl. moms vedrørende honoraret til rideskolen.

Udgifterne til speciale 65 i forhold til den økonomiske ramme

Udgiftsrammen for 2022 udgør 100,7 mio. kr. ekskl. moms og udgifterne lå i 2022 12,8 mio. kr. under rammen svarende til 14,7% (forstået på den måde, at udgifterne ville have svaret til rammen, hvis de havde været 14,7% større).

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Historisk vedrørende den økonomiske ramme

Rammen for 2018 var overskredet, og honorarerne blev derfor reduceret med 1,23% fra den 1. april 2019 og 1 år frem.

Fra og med 2019 er der en fast udgiftsramme for speciale 65. Det vil sige, at rammen ikke længere vil blive reguleret fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter.

Udgiftsrammen for 2019, 2020 og 2021 var overholdt.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608