Udgiftsudvikling for ridefysioterapi

De samlede udgifter er faldet med 3,1% fra 2018 til 2019. Den økonomiske ramme for 2019 er overholdt.

Udvikling i udgifterne til speciale 65 fra 2018 til 2019

Udgifterne til speciale 65 faldt med 3,1% i faste priser fra 2018 til 2019. Antallet af patienter steg med 0,7%, og udgiften pr. patient faldt med 3,8%.

Udvikling i antal patienter, udgifter og udgifter pr. patient i faste priser for hele landet

  2018 2019 Stigning Stigning i pct.
Antal patienter 6.052 6.097 45 0,7%
Udgifter i kr. 91.291.290 88.465.232 -2.826.058 -3,1%
Udgifter pr. patient 15.084 14.510 -575 -3,8%

Note: 2018-priser. Opgjort ekskl. moms vedrørende honoraret til rideskolen.

Udgifterne til spciale 65 i forhold til den økonomiske ramme

Den økonomiske ramme på speciale 65 er overholdt for 2018. Rammen er ikke endeligt opgjort sammen med RLTN endnu, men det er foreløbigt opgjort, at rammen er overholdt med ca. 4,7%.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Historisk vedrørende den økonomiske ramme

Rammen for 2018 var overskredet, og honorarerne blev derfor reduceret med 1,23% fra den 1. april 2019 og 1 år frem.

Fra og med 2019 er der en fast udgiftsramme for speciale 65. Det vil sige, at rammen ikke længere vil blive reguleret fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter.

Udgiftsrammen for 2019 er aftalt til 91,19 mio. kr. ekskl. moms i 2017-niveau og er 1,3% højere end udgifterne i 2017 (som de ville have set ud, hvis der ikke havde været modregning i honorarerne). Hertil kommer, at rammen tillægges 1,25% i 2019 og yderligere 0,75% i 2020 under forudsætning af, at antallet af patienter stiger mindst tilsvarende.

Ved indgangen til OK-perioden (1. januar 2019) lå udgifterne 0,9% under udgiftsrammen

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608