Udgiftsudvikling for ridefysioterapi

Udgifterne steg fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Stigningen skyldes nedsat aktivitet på grund af covid-19 i 1. kvartal 2020. Udgifterne hidtil i 2021 ligger under den økonomiske ramme.

Udvikling speciale 65 fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021

Udgifterne til speciale 65 steg med 12,3% fra (januar til marts) 2020 til 2021 i faste priser. Antallet af patienter faldt med 15,5%, og udgiften pr. patient steg med 33,0%.

Udvikling i antal patienter, udgifter og udgifter pr. patient i faste priser for hele landet.

  Jan-marts 2020 Jan-marts 2021 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 5.267 4.448 -819 -15,5%
Udgifter, kr. 19.403.001 21.788.430 2.385.429 12,3%
Udgifter pr. patient, kr. 3.684 4.898 1.215 33,0%

Note: 2020-priser. Udgifter opgjort ekskl. moms vedr. rideskoler. Udgifter januar-marts 2021 korrigeret for antal afregningsdage. 1 dag færre i perioden end i 2020.

Det bemærkes, at udgifterne til speciale 65 i 1. kvartal 2021 lå under udgifterne i 1. kvartal 2019 (24,7 mio. kr.), som var det sidste ”normale” 1. kvartal inden corona. Udgifterne til speciale 65 i 1. kvartal 2021 ligger således inden for rammen.

Udvikling speciale 65 fra 2019 til 2020

Antallet af patienter faldt med 4,4 procent fra 2019 til 2020. De samlede udgifter faldt med 20,6 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

  2019 2020 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 6.097 5.826 -271 -4,4%
Udgifter, kr. 88.770.842 70.527.179 -18.243.663 -20,6%
Udgifter pr. patient, kr. 14.560 12.106 -2.454 -16,9%

Note: 2019-priser. Opgjort ekskl. moms vedrørende honoraret til rideskolen.

Udgifterne til speciale 65 i forhold til den økonomiske ramme

Udgiftsrammen for 2020 udgør 96,1 mio. kr. ekskl. moms (2020-priser) og udgifterne lå i 2020 24,5 mio. kr. under rammen grundet covid-19.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Historisk vedrørende den økonomiske ramme

Rammen for 2018 var overskredet, og honorarerne blev derfor reduceret med 1,23% fra den 1. april 2019 og 1 år frem.

Fra og med 2019 er der en fast udgiftsramme for speciale 65. Det vil sige, at rammen ikke længere vil blive reguleret fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter.

Udgiftsrammen for 2019 var overholdt med ca. 4,7%.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608