Udgiftsudvikling for ridefysioterapi

Udgifterne faldt med 35,5 procent i 1. halvår 2020 i forhold til 1. halvår 2019. Faldet skyldes nedsat aktivitet på grund af covid-19. Udviklingen tyder således på, at udgifterne i 2020 vil ligge langt under den økonomiske ramme.

Udvikling speciale 65 fra 1. halvår 2019 til 1. halvår 2020

Antallet af patienter faldt med 3,9 procent fra 1. halvår 2019 til 1. halvår 2020. De samlede udgifter faldt med 35,5 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

  Jan-juni 2019 Jan-juni 2020 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 5.608 5.390 -218 -3,9 %
Udgifter, kr. 47.398.576 30.581.073 -16.817.502 -35,5 %
Udgifter pr. patient, kr. 8.452 5.674 -2.778 -32,9 %

Note: 2019-priser. Udgifter opgjort ekskl. moms vedr. rideskoler.

Udvikling speciale 65 fra 2018 til 2019

Udgifterne til speciale 65 faldt med 3,1% i faste priser fra 2018 til 2019. Antallet af patienter steg med 0,7%, og udgiften pr. patient faldt med 3,8%.

Udvikling i antal patienter, udgifter og udgifter pr. patient i faste priser for hele landet

  2018 2019 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 6.052 6.097 45 0,7 %
Udgifter, kr. 91.291.290 88.465.232 -2.826.058 -3,1 %
Udgifter pr. patient, kr. 15.084 14.510 -575 -3,8 %

Note: 2018-priser. Opgjort ekskl. moms vedrørende honoraret til rideskolen.

Udgifterne til speciale 65 i forhold til den økonomiske ramme

Udviklingen hidtil i 2020 tyder på, at udgifterne for 2020 vil komme til at ligge langt under rammen.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Historisk vedrørende den økonomiske ramme

Rammen for 2018 var overskredet, og honorarerne blev derfor reduceret med 1,23% fra den 1. april 2019 og 1 år frem.

Fra og med 2019 er der en fast udgiftsramme for speciale 65. Det vil sige, at rammen ikke længere vil blive reguleret fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter.

Udgiftsrammen for 2019 var overholdt med ca. 4,7%.

I 2020 tillægges rammen 0,75% under forudsætning af, at antallet af patienter stiger mindst tilsvarende.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608