Udgiftsudvikling for ridefysioterapi

Udgifterne i 2021 lå 14,5% under den økonomiske ramme. Udgifterne steg fra januar-juli 2021 til januar-juli 2022 med 1,6%. Der er dermed ikke udsigt til, at rammen bliver overskredet i 2022.

Udvikling speciale 65 fra jan-juli 2021 til jan-juli 2022

Udgifterne til speciale 65 steg med 1,6% fra (januar til juli) 2021 til 2022 i faste priser. Antallet af patienter steg med 2,1%, og udgiften pr. patient faldt med 0,5%.

Udvikling i antal patienter, udgifter og udgifter pr. patient i faste priser for hele landet.

  Jan-juli 2021 Jan-juli 2022 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 4.945 5.051 106 2,1%
Udgifter, kr. 47.140.579 47.902.564 761.985 1,6%
Udgifter pr. patient, kr. 9.533 9.484 -49 -0,5%

Note: 2021-priser. Udgifter opgjort ekskl. moms vedr. rideskoler.

Udvikling speciale 65 fra 2020 til 2021

Antallet af patienter faldt med 7,0 procent fra 2020 til 2021. De samlede udgifter steg med 16,6 procent i årets priser.

  2020 2021 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 5.826 5.417 -409 -7,0%
Udgifter, kr. 72.681.976 84.761.644 12.079.668 16,6%
Udgifter pr. patient, kr. 12.475 15.647 3.172 25,4%

Note: 2019-priser. Opgjort ekskl. moms vedrørende honoraret til rideskolen.

Udgifterne til speciale 65 i forhold til den økonomiske ramme

Udgiftsrammen for 2021 udgør 97,1 mio. kr. ekskl. moms (2021-priser) og udgifterne lå i 2021 12,3 mio. kr. under rammen svarende til 14,5%.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Historisk vedrørende den økonomiske ramme

Rammen for 2018 var overskredet, og honorarerne blev derfor reduceret med 1,23% fra den 1. april 2019 og 1 år frem.

Fra og med 2019 er der en fast udgiftsramme for speciale 65. Det vil sige, at rammen ikke længere vil blive reguleret fuldt ud for udviklingen i antallet af patienter.

Udgiftsrammen for 2019 og 2020 var overholdt.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608