Om ridefysioterapi

I ridefysioterapi indgår heste som behandlingsredskab. Ridefysioterapi er specielt effektivt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning.

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke.

Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling.

Ridefysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunerne.

Hvem kan få lægeordineret ridefysioterapi?

Uden egenbetaling:

 • Personer med svært fysisk handicap, der i henhold til overenskomsten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Med egenbetaling:

   • Blinde og svagtseende.
   • Personer med Downs Syndrom og autisme, hvis regionen træffer særskilt beslutning herom
   • Personer som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har en af følgende diagnoser, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til ridefysioterapi:

    1. Reumatoid artritis
    2. Muskelsvind
    3. Cystisk Fibrose
    4. Handicap efter polio
    5. Amputationer og ulykkestilfælde
    6. Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme

Det kræver efteruddannelse at være ridefysioterapeut

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn godkendte efteruddannelse i ridefysioterapi.

Ridefysioterapiuddannelsen giver kompetencer til, at ridefysioterapeuten kan udarbejde og formidle mål og plan for relevant patientsikkert ridefysioterapeutisk tilbud, sammen med hjælpere kan implementere plan for patientsikkert ridefysioterapeutisk tilbud, kunne varetage ridefysioterapi jævnfør Overenskomst om ridefysioterapi og Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi m.m.

Se læringsmål for "Uddannelse til Ridefysioterapeut 2024" her.

I forbindelse med kurset kræves 30 timers praktik hos ridefysioterapeut på minimum 2 ridesteder. Disse skal have mindst 3 års erfaring som ridefysioterapeut, og skal arbejde med ridefysioterapi mindst 15 timer om ugen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave.

Find næste 'Uddannelse til Ridefysioterapeut' i kursuskalenderen her
Såfremt søgeresultatet er tomt, er det ikke muligt for at tilmelde sig uddannelsen p.t.