Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant og dine opgaver

Når du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant, er din vigtigste opgave generelt at have et vågent øje i forhold til arbejdsforholdene og arbejdsklimaet.

Som AMR skal du:

  • være nøgleperson i forhold til arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV)
  • inddrages, når der sker ændring i arbejdets organisering
  • inddrages ved udvidelse eller ombygning af arbejdspladsen
  • inddrages ved anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler.

Læs mere om dine konkrete opgaver og din rolle i nogle typiske situationer

Med en velfungerende arbejdsmiljøorganisation er der et godt grundlag for at forbedre arbejdsmiljøet.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation inddrager de ansatte i arbejdsmiljøarbejdet og gør et sundt og sikkert arbejdsmiljø til alles ansvar, netop fordi de bedste forbedringer gennemføres af de personer, der selv arbejder på arbejdsstedet og som kender arbejdets karakter og arbejdsprocesser.

Det kræver uddannelse, engagement, indføling, pædagogiske evner, forhandlingstaktik med mere at være en god arbejdsmiljørepræsentant. Derfor vil Danske Fysioterapeuter uddanne og rådgive dig på arbejdsmiljøområdet.

Se her, hvad Danske Fysioterapeuter tilbyder dig som AMR

Kontakt Danske Fysioterapeuter, hvis du har behov for sparring i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant - tlf. 33 41 46 20.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620