Dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant

Som arbejdsmiljørepræsentant indgår du i en arbejdsmiljøgruppe sammen med din leder – fortrinsvis din nærmeste leder. 

Arbejdsmiljøgruppen skal sikre, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Det betyder, at I skal arbejde for at løse de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige problemer på arbejdspladsen. I skal løbende iagttage arbejdsmiljøet og sundheden for at forhindre, at der opstår problemer.

Mere konkret består dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant i:

 • at deltage i arbejdsmiljøorganisationens møder
 • at deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV)
 • at rådgive og blive hørt, når virksomheden f.eks. køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
 • at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
 • at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, blandt andet diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress.
 • at sikre, at arbejdsskader bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen
 • at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet og om der er blevet givet påbud
 • at være tilgængelig for dine kolleger - orientere, besvare spørgsmål, osv.


Som arbejdsmiljørepræsentant har du pligt til at deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads. Det vil sige, at du har ret og pligt til at bruge tid på de opgaver, der skal udføres, og pligt til at deltage i diskussioner og møder med kolleger og ledelse i spørgsmål om sundhed og sikkerhed.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver er beskrevet på Arbejdstilsynets hjemmeside

Samarbejde mellem TR og AMR

Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdspladsvurderingen er et godt redskab til at synliggøre arbejdsmiljøproblemer, bringe disse i tale og arbejde seriøst med løsningen af eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med arbejdspladsvurderingen og skal inddrages i APV-arbejdet på det område, som gruppen dækker - herunder deltage i:

 • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene
 • Vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
 • Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne
 • Prioritering og opstilling af handlingsplan
 • Gennemførelse og opfølgning af handlingsplan.
Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620