Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Palliative patienter bliver svigtet

LEDER // "Den nye praksis i hovedstadskommunerne skal meget nødigt sprede sig til landets øvrige regioner og kommuner," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Palliative patienter kan have stor gavn af fysioterapi. Fysioterapi kan blandt andet lindre smerter, angst og uro, lette åndenød og mindske tab af funktioner. Det har stor værdi for patienterne i den sidste fase af deres liv.

Heldigvis er der efterhånden mange fysioterapeuter, der har specialiseret sig i at behandle palliative patienter. For det forudsætter særlig viden, erfaring og indsigt at kunne hjælpe mennesker, der er døende. De er i sagens natur sårbare, og fysioterapeuten skal være i stand til at trække på al sin professionelle viden og erfaring om fysiske, psykiske og psykosociale problemstillinger.

Derfor er det også uforståeligt, at palliative patienter i hovedstadsområdet nu ikke længere kan få økonomisk tilskud til at få hjælp fra fysioterapeuter med specialiseret viden. Det har Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden nemlig besluttet.

Siden juli 2017 har patienterne kun fået dækket behandlingsudgifterne, hvis de benytter en klinik for fysioterapi, der har ydernummer. For ifølge nye retningslinjer, der er udarbejdet af kommunekontaktrådet, anses palliativ fysioterapi for at høre under praksisoverenskomsten. Det giver samtidig kommunerne en besparelse på 40 procent af udgifterne.

Problemet er, at stort set alle fysioterapeuter, der har specialisereret sig i palliativ fysioterapi, arbejder i kommuner eller praktiserer udenfor overenskomsten. Erfaringerne er, at klinikkerne med ydernumre enten ikke har forudsætninger for eller tid til at tage sig af døende patienter. Og så må patienterne betale af egne lommer, hvis de vil behandles af en fysioterapeut med særlig viden om palliativ fysioterapi. Det er ikke rimeligt.

Derfor skrev Danske Fysioterapeuters regionsformand, Tine Nielsen, i efteråret til formændene for social- og sundhedsudvalgene i hovedstadskommunerne for at få opklaret, om de nye retningslinjer fra kommunekontraktrådet er i strid med loven. Samme budskab blev sendt afsted til Sundhedsministeriet. Og for nylig havde jeg møde om sagen med Yildiz Akdogan fra Socialdemokratiet, der er medlem af Folketingets Sundhedsudvalg.

For den nye praksis i hovedstadskommunerne skal meget nødigt sprede sig til landets øvrige regioner og kommuner. Det vil være skidt for både patienter og de fysioterapeuter, der har specialiseret sig i palliativ fysioterapi. Det er baggrunden for at bringe sagen ind på Christiansborg.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer