Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Corona presser fysioterapeuterne på Herlev

Tillidsrepræsentant Anders Breinholt Nielsen fra Herlev og Gentofte Hospital har fået vendt op og ned på hverdagen efter anden bølge af corona. Kollegerne må tage ekstra vagter, og der skal forhandles arbejdstidsaftaler med ledelsen.
Anders Breinholt Nielsen, fysioterapeut, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, Herlev og Gentofte Hospital. Foto: Sekretær Trine Kronholm Hoffmann.

Hvad laver du?

Jeg er tillidsrepræsentant for fysioterapeuterne på Herlev-matriklen. Når jeg er i klinik og har patienter, så arbejder jeg på vores afdeling for led- og knoglekirurgi. Ud over det er jeg også formand for vores kontaktudvalg. En typisk arbejdsdag for mig er TR-arbejde, organisatorisk arbejde og så patientbehandling, hvor det nu er muligt. Men her i coronatiden har jeg ikke meget tid til patienter. Det er alt sammen møder.

Hvordan mærker du coronasituationen i dit arbejde?

Vi har i både første og anden bølge været fuldstændig i front som fagpersonale. Og så har jeg haft et stort tidsforbrug som tillidsrepræsentant. Det har primært været med at lave lokale arbejdstidsaftaler, forhandling af aftaler om frivilligt ekstra arbejde og beredskabsaftaler. Det har været i et tæt samarbejde med ledelsen og med de andre tillidsrepræsentanter.

Hvordan er arbejdspresset?

Arbejdspresset er en del større end normalt. Alle de ekstra vagter, vi tager, er med til at øge det. Det skal selvfølgelig understreges, at det er frivilligt ekstra arbejde, vi påtager os. Men det er simpelthen fordi vi kan se, at der er kliniske afdelinger, som er i knæ, og som har behov for vores støtte og hjælp. Vi har kollegaer, der arbejder fra klokken 08.00-15.30 i deres normale vagt, og så arbejder de en ekstravagt fra 15.30-21.00 for at støtte op om sygeplejerskerne. Så der er travlt.

Hvordan er stemningen hos dig og dine kollegaer?

Der er ikke nogen tvivl om, at der hersker en stor metaltræthed over for corona i hele organisationen. Men stemningen blandt kollegerne er, at der måske mere nu end før er behov for vores indsats. Så terapeuterne klør på. Dels er der selvfølgelig en økonomisk gulerod ved det frivillige ekstraarbejde, men vi kan virkelig mærke, at vi gør en forskel. De kliniske afdelinger, som vi hjælper, er meget taknemmelige for, at vi kan yde en ekstra indsats, fordi det gør, at sygeplejerskerne også kan eksistere i det her arbejdspres.

Hvilke anderledes opgaver har I skullet varetage?

Vores arbejde har været lidt mere helhedsorienteret, og vi har udvisket nogle af faggrænserne for at gøre det bedste for patienterne. Vi har støttet sygeplejerskerne med personlige plejesituationer som at vaske patienterne, give dem rent tøj på og alle sådan nogle ting. Det er simpelthen gået over al forventning. Vi har hjulpet til på afdelinger som intensiv, corona-afsnit, neurologisk og led- og knoglekirurgi. Vi har faktisk også fået rigtig god hjælp fra de kollegaer, som vi har på Gentofte-matriklen.

Hvordan har du og dine kollegaer det med de her plejeopgaver, som ikke indebærer fysioterapi?

I den her noget anderledes situation klør vi på med krum hals. Vi har meldt ud, at de gerne må bistå med de opgaver, som de føler sig komfortable ved og kompetente til. Og det har været legalt at sige fra over for opgaver. Der er også nogle kollegaer, som har haft nogle bekymringer omkring de her faggrænser. Men vi har stort fokus på, at vi på et tidspunkt skal tilbage til en normal hverdag igen. Corona har også sat tankerne i gang omkring, hvordan vi kan arbejde mere tværfagligt i fremtiden.