Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Praksisanbefalinger for træning til patienter med knæartrose

PRAKSIS // Fysioterapeutisk træning er en hjørnesten i behandlingen af patienter med knæartrose. Se udvalgte praksisanbefalinger for træning ift. intensitet, hyppighed, varighed, organisering og progression.