Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Digital dagbog skal hjælpe borgerne

FORSKNING PÅ VEJ // Nanna Rolving forsker i, hvordan vi skaber bedre sammenhængskraft for borgere med rygsmerter på tværs af sektorer.
Nanna Rolving er fysioterapeut, ph.d. og seniorforsker i Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning hos DEFACTUM. Foto: Nanna Rolving.

Hvad forsker du i?

Jeg skal undersøge effekten af et digitalt dialogværktøj, kaldet MIRA-app, som er udviklet af fysioterapeut Anders Rosgaard, Sociallægeinstitutionen i Aarhus Kommune. Det er en digital dagbog, hvor borgere, som er i et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb, indrapporterer data via en mobil-applikation, som fysioterapeuten kan tilgå på sin computer via et program. Borgeren beslutter, sammen med fysioterapeuten, hvilke aktiviteter og outcomes han eller hun skal indrapportere. Det kan være det daglige humør, smerte, søvn og omfanget af arbejde og sociale aktiviteter. Mit job er at undersøge, hvorvidt appen virker efter hensigten.

Hvordan gør I?

Vi giver spørgeskemaer til cirka 70 borgere i Aarhus, som skal svare på skemaet før og efter, de har brugt den digitale dagbog. Vi laver også individuelle interviews med 12-15 borgere og med 5-6 medarbejdere.

Hvad håber du, kommer ud af din forskning?

Vi håber, at resultaterne vil vise, at appen kan øge borgernes evne til at håndtere deres helbredsproblemer, og tiltro til, at de kan varetage et arbejde, gennem en bedre dialog med fysioterapeuten. Og at det bliver tydeligere for patienten, hvilke midler der skal til, for at de flytter sig. At de via appen kan se, at når de f.eks. laver træning systematisk, får de det bedre på sigt. Og vi håber, at fysioterapeuterne kan bruge værktøjet til at få bedre data, som gør det nemmere at træffe en beslutning for den videre behandling.