Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Husk løn, arbejdsmiljø og flere fysioterapeuter i sundhedsvæsenet

LEDER // Jeg ønsker mig en regering, der tør forandring.

Normalt er ønskelister noget, man bruger december måned på at skrive. For de yngste kan listen være lang og detaljeret. For os, der har levet længere, er listen ofte kortere og mindre specifik. En oplevelse. Noget hjemmelavet. En fin skjorte.

Ganske usædvanligt er det nye år også begyndt med ønskelister for mig.

Vi fik en ny regering i midten af december, og både regeringsgrundlaget og de første politiske udspil viser tydeligt, at regeringen har brug for hjælp til at komme i mål.

Mit første ønske er derfor en regering, der vil lytte og samarbejde med de relevante parter, når der laves politik. Afskaffelsen af store bededag viser, at det er et af de ønsker, der måske kan være lidt svært at få opfyldt. Danske Fysioterapeuter har sammen med de andre AC-organisationer forsøgt at få regeringen til at lytte, men lysten til selv at bestemme har været større end ønsket om at inddrage.

Nu, hvor store bededag ser ud til at være fortid, er det ikke en løsning at bede til de højere magter – og jeg tror også personligt mere på gode argumenter. Vores arbejdsmarked fungerer godt og stabilt, fordi arbejdsmarkedets parter normalt løser tingene gennem forhandling og dialog til gavn for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Jeg ønsker mig, at regeringen vælger en anden stil og tilgang, når vi skal snakke rekruttering til sundhedsvæsenet og lønkomité senere på året.

Jeg ønsker mig en regering, der tør forandring. Sundhedsvæsenet er i krise, og der er brug for andre løsninger, hvis vi skal løse udfordringerne med mangel på medarbejdere og flere syge.

Rehabilitering og forebyggelse er vores bud på en ny måde at skrue det sammen på, og jeg vil bruge 2023 på at fortælle det igen og igen til vores politikere. Som samfund skal vi turde se på borgerne som mennesker med ressourcer, der selv kan være med til at løfte langt mere, end de gør i dag. Det er godt for borgerne – og det er godt for samfundet. Men det kræver modige, lyttende politikere, der ikke kun tænker frem mod næste valg, men som tør træffe beslutninger, der rækker ud i fremtiden. Det står derfor allerøverst på min ønskeliste for 2023.