Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi skal som fagforening først og fremmest hjælpe ansatte med at få ordentlig løn og ordnede arbejdsvilkår

POSITION // I dette debatindlæg italesætter Morten Topholm sin bekymring for, hvorvidt Danske Fysioterapeuter formår at løse forringelserne i løn og arbejdsvilkår for privatpraktiserende fysioterapeuter.

I Danske Fysioterapeuter har man gennem de sidste ca. 15 år oplevet store forringelser i løn-, honorar- og arbejdsvilkår for fysioterapeuter, som arbejder på klinikker, der har overenskomst med sygesikringen. En stor andel af fysioterapeuter, der før var indlejere, er i perioden ført over på ansættelseskontrakter med væsentligt dårligere lønhonorar. Derudover er mange indlejere steget i såkaldt husleje.

Dette førte efter ca. 10 års venten til, at man i 2017, ved det ekstraordinære repræsentantskab, indførte den såkaldte interne arbejdsmarkedsmodel, som i 2019 førte til en intern aftale om basislønnen imellem arbejdsgiversektionen og Sektionen for Ansatte, Lejere og Selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS). Den interne aftale løftede lønnen i bunden, men lønnen har fortsat været faldende i gennemsnit jf. Danske Fysioterapeuters og Epinions lønundersøgelser, og lønningerne i praksissektoren er i dag langt under sammenligneligt niveau i den offentlige sektor.

Den faldende løn er kun den ene del af problemet i Danske Fysioterapeuter.

Hvem repræsenterer de ansatte og indlejerne i praksissektoren, som arbejder under overenskomsten med sygesikringen i dag? Samarbejdsudvalgene (SU) i de enkelte regioner består primært af klinikejere. Ofte sidder der max. 1 ud af 4, der er indlejer/ansat, og desværre er denne ofte en tidligere klinikejer eller en, som har ledelsesansvar på en klinik. I Udvalget for Praksis og Privat (UP) er billedet det samme. SALS burde fra begyndelsen udelukkende have bestået af ansatte og måske indlejere uden arbejdsgiverinteresser. Normalt i en fagforening forventer man dels, at foreningen kæmper for ens lønvilkår, og dels at man som ansat har repræsentativitet i form af TR-poster ind i foreningens politiske struktur. Alt dette mangler i dag.

Vi skal som fagforening først og fremmest hjælpe ansatte med at få ordentlig løn og ordnede arbejdsvilkår. Dette har vi som forening dokumenterbart fejlet med. Hvad gør vi så nu? Vi skal have lønningerne væsentligt op, hvis vi skal kunne bevare den interne model – og her mener jeg også gennemsnitslønningerne.

Derudover skal vi ansatte og indlejere have plads til at kunne og turde deltage i fagpolitik internt i Danske Fysioterapeuter. Vælger arbejdsgiverne ikke at øge lønningerne tilstrækkeligt over de kommende par år, og ønsker Danske Fysioterapeuter alligevel at beholde arbejdsgiverne i foreningen, så må vi ansatte/indlejere overveje at forlade foreningen og finde samarbejdspartnere udenfor Danske Fysioterapeuter, som vil varetage vores interesser – lad os ikke håbe, det bliver nødvendigt.

Morten-Topholm-position.jpgSkrevet af:

Del eller udskriv siden
0 kommentarer