Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Senfølger efter brystkræft

Styrketræning virker på vedvarende smerter
Smertefølsomhed kan mindskes med styrketræning hos kvinder med vedvarende smerter efter behandling for brystkræft.

Det viser et dansk studie, som målte følsomhed for smerte ved mekanisk tryk på den afficerede arm og på modsatte underben. Studiet fandt ikke samme effekt på smerteintensitet, dog oplevede mere end halvdelen af kvinderne, der styrketrænede, en klinisk relevant reduktion i smerteintensitet.

I studiet blev 20 kvinder fordelt ved lodtrækning til progressiv styrketræning for hele kroppen på hold to gange om ugen i 12 uger eller til en kontrolgruppe.

Studiet viste også, at den maksimale muskelstyrke blev øget med 48 procent i gennemsnit i træningsgruppen, mens der ingen effekt blev fundet på bevægelighed. Ifølge forfatterne indikerer resultaterne, at styrketræning kan være medvirkende til at nedregulere smertefølsomhed, muligvis fordi centralnervesystemet tilpasses som respons på træningen.

Derfor kan styrketræning muligvis anvendes til at behandle central sensibilisering af smerte hos patientgruppen. Studiet begrænses, ifølge forfatterne, af et større frafald af deltagere end forventet grundet covid 19 restriktioner.

Kilde: Rasmussen GHF et al. The Analgesic Effect of Resistance Training after Breast Cancer (ANTRAC): A Randomized Controlled Trial. Med Sci Sports Exerc. 2023 Feb 1;55(2):167-176.

Læs abstrakt

Se video af øvelserne

Børn og unge

Opvarmning kan forebygge skader
Opvarmningsprogrammer kan forebygge akutte skader og overbelastningsskader hos børn og unge, der deltager i sportsaktiviteter.

Det viser en ny metaanalyse, der vurderer, at risikoen for skader i over- og underekstremiteter var 36 procent lavere i gruppen, der implementerede strukturerede opvarmningsprogrammer sammenlignet med gruppen, der varmede op som vanligt (f.eks. ved løb eller udstrækning).

Opvarmningsprogrammer blev defineret som en række aktive øvelser udført i ca. 15 minutter med fokus på bl.a. styrke, udholdenhed, balance og udstrækning. Effekten var lidt højere ved programmer med fokus på neuromuskulær kontrol og balance sammenlignet med mere sportsspecifikke
opvarmningsprogrammer som f.eks. FIFA 11+ udviklet til fodbold. Ligeledes fandt man en højere effekt hos drenge sammenlignet med piger og ved compliance på mere end 70 procent af opvarmningerne sammenlignet med compliance under 70 procent. Metaanalysen inkluderede 15 studier med 21.576 børn og unge i alderen 7-18 år.

Kilde: Ding L et al. Effectiveness of Warm-Up Intervention Programs to Prevent Sports Injuries among Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022 May 23;19(10):6336

Læs det frit tilgængelige studie

Fysioterapeuter i diagnostisk funktion

Høj patienttilfredshed
Patienttilfredsheden er høj hos patienter med skulderproblematikker, der bliver undersøgt og diagnosticeret af en specialuddannet fysioterapeut.

Det viser et dansk studie, der har sammenlignet tilfredsheden hos patienter, som blev tilset af enten ortopædkirurger eller fysioterapeuter, med diagnostisk funktion i et skulderambulatorie.

I studiet besvarede 133 patienter et spørgeskema om deres tilfredshed med ambulatoriebesøget, herunder bl.a. ventetid, adgangsforhold og de sundhedsprofessionelles færdigheder og kommunikationsevner.

Studiet viser, at der ikke var forskel i patienttilfredsheden mellem faggrupperne. Resultater fra ni supplerende interviews viste desuden, at patienterne var særligt tilfredse med fysioterapeuternes evne til at forklare og formidle undersøgelsesfund og behandlingsplan.

Kilde: Bødskov EB et al. High Patient Satisfaction with Examination by Advanced Practice Physiotherapists in an Orthopaedic Outpatient Shoulder Clinic: A Cross-Sectional Study Using Quantitative and Qualitative Methods. Physiotherapy Canada. 2022;74(4);342-352

Læs abstrakt