Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En palliativ tilgang er vigtig også i den tidlige fase af en livstruende sygdom

RESUMÉ: Mange fysioterapeuter på sygehuse, i kommuner og privat praksis møder patienter med behov for en palliativ tilgang. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ved livstruende sygdom allerede på diagnosetidspunktet skal tages stilling til en evt. palliativ indsats. Palliation er lindrende behandling og omhandler det at leve såvel som det at være døende. Mange andre sygdomme end cancer inkluderes, og palliativ fysioterapi tager fat i komplekse problemstillinger med multifaktorielle årsager og fokuserer på symptomkontrol, rehabilitering og forebyggelse. Artiklen sætter fokus på de opgaver og muligheder, der ligger for fysioterapeuter i den tidlige palliative fase. Med den nye rolle er der brug for at øge viden på området hos fysioterapeuter i alle sektorer.
Del eller udskriv siden
0 kommentarer