Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Massage og berøring kan lindre angst og angstudløste symptomer

RESUMÉ: Artiklen sætter fokus på, hvordan fysioterapeuter som konsulenter og behandlere kan inddrage massage og berøring til at dæmpe den angst, som man som borgere/patienter med livstruende sygdomme lider under. Artiklen beskriver erfaringer fra praksis og en refleksion over fysioterapeutens rolle. I artiklen præsenteres forfatterens egne oplevelser og erfaringer med behandling og rehabilitering af borgere med livstruende kroniske sygdomme.