Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Færre smerter og bedre funktion efter bassinterapi

Der er i de senere år blevet publiceret en lang række studier, der har vist, at træning alene eller kombineret med vægttab har effekt på smerter og nedsat funktion i UE. Træning er således alene eller sammen med vægttab blevet førstevalget i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til behandling af knæartrose.

Mange af studierne har undersøgt effekten af landbaseret træning, men der er i de seneste år publiceret flere studier af moderat til høj kvalitet, der har undersøgt effekten af terapeutisk, superviseret træning i vand (bassinterapi).

I 2007 udgav Cochrane-databasen et systematisk review , der har undersøgt effekten af bassinterapi til artrose, og i 2011 udkom endnu et review på området. Begge review omfatter studier publiceret før juli 2010. Et nyt systematisk review og metaanalyse publiceret i Physical Therapy i oktober 2014 inkluderer nyere studier publiceret inden december 2013.

Det er den finske fysioterapeut, ph.d. Benjamin Walker, der sammen med en internationalt sammensat forskergruppe, der står bag reviewet. Forskerne fandt i alt 1.234 studier, hvoraf de 11 opfyldte inklusionskriterierne. Studierne omfatter data fra i alt 1.092 mænd og kvinder mellem 62-76 år med en BMI mellem 26,6 og 32,9. Kvinder udgør 73 procent af studiepopulationen. Seks studier undersøger effekten af bassinterapi til knæ- og hofteartrose, tre til knæ alene, et studie til hofte alene og et studie til artrose i et eller flere led i UE.

Der var forskel på indholdet i træningen, træningsmængde og -intensitet i de forskellige studier. Træningsmængden varierede fra 100-180 minutter om ugen i 6-52 uger. De inkluderede trænede 2-3 gange om ugen med to gange ugentligt som det hyppigste. I syv af studierne manglede en nøjagtig beskrivelse af træningen.

Bassinterapien viste sig at have lille men signifikant effekt på smerte og selvrapporteret funktion, og effekten svarede til den, man har fundet i andre studier med landbaseret træning eller med medicinsk behandling. De inkluderede havde en høj deltagelse; der var få dropouts og få, der fik smerter og nedsat funktion som følge af træningen.

Man kan ikke ud fra disse studier identificere, hvem der vil have mest gavn af bassinterapi, og man kan heller ikke konkludere, hvilke træningsmængder, -dosis, -intensitet og træningsøvelser, der er mest effektive.

Meta-analysen bekræfter ifølge forskergruppen, at bassinterapi er en velegnet træningsmodalitet til mennesker med artrose i UE og understreger, at der er behov for, at fremtidige studier undersøger træningsmængde, -intensitet og indholdet af træningen. Det er desuden behov for at identificere, hvem der har særlig gavn af at træne i vand, og hvordan man kan fastholde patienter til træning, også efter at den superviserede intervention er ophørt.

Benjamin Waller et al. Effect of TherapeuticAquatic Exercise on Symptoms and Function Associated With Lower Limb Osteoarthritis: Systematic Review With Meta-Analysis. Phys Ther. 2014;94:1383-1395.