Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Mere i løn til alle

Mere i løn til alle. Det stod formentlig øverst på ønskelisten, da Forhandlingsfællesskabet for få dage siden udvekslede krav med KL og Danske Regioner.

 Det lille forbehold skyldes, at jeg har skrevet den her leder, før kravene blev udvekslet. Men meldingerne fra de faglige organisationer har meget entydigt peget på, at opgaven som minimum er at fastholde reallønnen.

Jeg er også ret sikker på, at der er rejst krav om at reguleringsordningen skal bevares. Den skal nemlig give sikkerhed for, at de offentligt ansatte får del i den lønudvikling, som kommer på det private arbejdsmarked. Og der er sandsynligvis også et krav om, at der fortsat skal være plads til faglig og professionel udvikling på arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder kan udvikle sine kompetencer.

Ovenstående har været de vigtigste krav fra fysioterapeuter, sygeplejersker, jordemødre og de øvrige grupper i Sundhedskartellet til Forhandlingsfællesskabet, der denne gang forhandler på vegne af 53 faglige organisationer og 573.000 offentligt ansatte.
Erfaringerne fra de seneste overenskomstforhandlinger har været, at Finansministeriet, Danske Regioner og KL i stadigt større omfang koordinerer deres indsats. Derfor har det været nødvendigt at lægge Sundhedskartellet og KTO sammen i Forhandlingsfællesskabet for at styrke vores position over for arbejdsgiverne.

Det betyder, at der er blevet lidt længere fra de kommunale træningscentre og sygehusenes terapiafdelinger til forhandlingsbordet. Men forhåbentlig betyder det også, at vi kan banke lidt hårdere i bordet og dermed skaffe bedre resultater.

Dermed ikke sagt, at det bliver en let opgave. Budskabet fra arbejdsgiverne vil helt sikkert være, at den offentlige økonomi er stram, og at der derfor ikke er mange penge at dele ud. Sådan har det været de seneste to gange, og sådan forventer jeg også, at det vil være denne gang.

Men det ændrer ikke ved, at vi møder frem til forhandlingerne med forventninger om en lønudvikling, som afspejler de vigtige samfundsmæssige opgaver, vi varetager. Og kan jeg garantere, at vi er godt forberedte, vil være kreative og opfindsomme og forhandle hårdt til den yderste decimal, så vi får mest muligt med hjem.

Sidste gang lykkedes det blandt andet at få skrevet kandidaterne ind i overenskomsten. Men vi har et hængeparti fra sidst. Nemlig at få regionalt ansatte fysioterapeuter med en kandidatgrad indplaceret på en akademisk lønskala. Derfor er det selvfølgelig et krav, vi vil tage med til forhandlingerne.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter