Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fodbold er sjovere end fysioterapi

PARKINSON / En kvalitativ interviewundersøgelse viser, at fodbold kan være en relevant og motiverende fysioterapeutisk intervention til mænd med Parkinsons sygdom.
Foto: Preben B. Søborg

Mænd med Parkinsons sygdom synes det er sjovt at spille fodbold, og de synes, at træningen er mere effektiv end anden træning. De er desuden glade for at spille med andre mænd, der har Parkinsons sygdom. Sådan konkluderer tre studerende fra professionshøjskolen Metropol en kvalitativ undersøgelse i forbindelse med deres bachelorprojekt.

6-8.000 personer i Danmark har Parkinsons sygdom. Størstedelen af dem er mænd, og de er typisk mellem 50 og 70 år. Det fysioterapeutiske træningstilbud til patienter med parkinson har specielt fokus på at forebygge funktionstab, og der trænes primært styrke-, balance- og koordination. Inaktivitet er en uundgåelig følge af de fleste kroniske sygdomme, og det gælder også Parkinsons sygdom.

Fysioterapeut Finn Egeberg har i flere år trænet patienter med Parkinson og oplevet, hvor svært det er at motivere til fortsat træning. Han besluttede derfor at tilbyde en gruppe mænd fodboldtræning en gang om ugen. Finn Egeberg har erfaring som fodboldtræner og vidste, at de fysiske krav, som fodboldspillet stiller, kunne gavne mennesker med Parkinsons sygdom.

Fysioterapeuterne Sara Bruhn Gudmandsen, Casper Kjær Pedersen og Thomas Andersen valgte i forbindelse med deres bachelorprojekt at undersøge, hvad deltagerne på fodboldholdet syntes om træningen, og om det var vigtigt, at det var en fysioterapeut, der trænede dem. I et fokusgruppeinterview fortalte fodboldspillerne, at de var glade for at spille, og at de primært ønskede at spille fodbold og ikke at få supplerende styrketræning, som de mente de fik nok af i forvejen. Det var ikke et must for deltagerne, at det var en fysioterapeut, der trænede dem, men på den anden side fortalte de, at det gjorde dem mere trygge, at det var en fagperson, der kendte til deres fysiske problemer.

Fodboldspillerne fremhævede, at fodboldspillet udfordrede dem, og at det havde god effekt på deres funktionsnedsættelser. De syntes desuden, at de fik bedre effekt på konditionen med fodbold i forhold til anden kredsløbstræning. Spillerne fremhævede fodboldtræningen som en tiltrængt afveksling fra den sædvanlige fysioterapeutiske træning, som de til tider oplevede ensformig og enerverende.

Resultaterne fra projektet er præsenteret i en artikel, der blev indsendt til De Studerendes Pris. Artiklen vandt ikke prisen, men Forskningsfondens bestyrelse mente, at projektet var så relevant og velgennemført, at det skulle publiceres.

”Nu ved vi, at der er mænd med Parkinsons sygdom, der har glæde af at bruge fodbold som genoptræning. Nu mangler vi bare at finde ud af, om træningen også har effekt på de funktionsnedsættelser, der kommer med sygdommen”, lød meldingen fra fondens bestyrelse.

Finn Egeberg har været så begejstret for projektet, at han fremover fast vil tilbyde fodboldtræning til de patienter med Parkinsons sygdom, der er motiverede for det.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer