Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapi efter fast-track total knæalloplastik

TOTAL KNÆALLOPLASTIK / Tab af muskelstyrke og funktion, mulige mekanismer og postoperativ træning. En række studier kan samlet set have interesse for fysioterapeuter, der arbejder med genoptræning af patienter efter total knæalloplastik (TKA).<br/><i>Faglig artikel - kræver login</i>
Foto: ThinkStock
Resumé:
Patienter, som har modtaget TKA, oplever et stort tab af muskelstyrke og funktion tidligt efter operationen. Tabet af muskelstyrke er delvist relateret til graden af deres postoperative knæledshævelse. Isning af knæleddet medfører ikke en akut forøgelse af knæekstensionsstyrken hos patienter tidligt efter TKA, hvilket er i modstrid med det, som ses hos raske personer med eksperimentelt hævede knæled. Det ser ud til, at muskelstyrken kan øges ved fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning af det opererede ben.


På Fagfestivalen kan du opleve symposiet "Fysioterapi i accelereret ortopædkirurgisk patientforløb: hvor intensivt og med hvilken effekt?".
Se programmet her.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer