Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi føler os ignoreret

DEBATINDLÆG / Kommentar til Leder i Fysioterapeuten 1, januar 2012.

Af Marianne Holm Formand for Fraktionen af Fysioterapeuter som arbejder uden for overenskomsten

Det er med interesse, men også med undren, at jeg læser Johnny Kurs leder i Fysioterapeuten nr. 1 om, at alting handler om økonomi. Økonomi er jo en primær faktor for alle, men velsagtens også et holdningsog prioriteringsfelt. Og tiden har vel lært os at det ikke nytter noget at være for økonomisk smalle, men at være økonomiske.

At man i lederen i nr. 1. i Danske Fysioterapeuters medlemsblad, nu nærmest lægger op til et turn around management for at finde nye nicher, felter og arbejdsområder for fysioterapeuterne kan jo kun læses med interesse af de knap 600 fysioterapeuter, som arbejder uden for overenskomsten.

De fysioterapeuter, som arbejder uden for overenskomsten har deres egen fraktion, 3F. På sidste repræsentantskabsmøde sagde Johnny Kuhr, at de ville blive taget alvorligt med i centrum af de debatter, som vedrører dem.

Man kunne derfor forestille sig, at Danske Fysioterapeuter havde indkaldt til eksempelvis et erfa-møde med denne gruppe fysioterapeuter for at finde ud af, hvor vanskeligheder og udfordringer ligger. Hvordan finder disse energifyldte fysioterapeuter frem til patienter / opgaver som kræver en betalingsvillighed på sundhedsydelser? Den analyse, de fysioterapeuter har gjort og arbejdet ud fra gennem godt 12 år, skal vel ikke smides ud med vandet? Denne gruppe arbejder ofte meget ensomt, men savner anerkendelse for de arbejdspladser, de skaber - dette måske fordi det primært drejer sig om feminine arbejdspladser.

Det er vanskeligt for fraktionen 3F, at komme med slående argumenter for at forblive medlem af Danske Fysioterapeuter. Mange af medlemmerne i denne fraktion oplever, at de gennem årene er blevet nedgjort, efterladt og ignoreret, og i virkeligheden er det jo denne virkelighed, som nu kommer på banen. Så hvis presset på Danske Fysioterapeuter stiger bliver, det vel ikke nemmere hvis medlemstallet falder.

Svar fra formand Johnny Kuhr

Kære Marianne
Jeg er helt enig med dig i at en satsning på at skabe vækst og jobs på det private sundhedsmarked må og skal basere sig på de erfaringer og den viden, som vores ”iværksættere” har. Vi tror på, at der kan skabes synergi ved at bringe de erfaringer og den viden, de energifyldte og innovative fysioterapeuter har, sammen med den nyeste viden om markedstendenser og vækstmuligheder på sundhedsmarkedet. Det vil vi gerne facilitere.

Derfor vil det være ikke kun naturligt, men også nødvendigt at inddrage selvstændige medlemmer – herunder selvfølgelig selvstændige uden for overenskomst – til at deltage i de kreative processer, som vi forventer at stable på benene som et led i vores satsning på vækst og jobs på det private sundhedsmarked.

Og det er sådan set også vores argument for at selvstændigt beskæftigede skal være medlemmer af foreningen. De tiltag, vi iværksætter har jo til hensigt at understøtte de selvstændiges virksomhedsudvikling, at finde sit marked, få et værdiskabende netværk, få adgang til redskaber til klinikkens drift osv.

Vi forventer meget snart at kunne rulle nogle af tiltagene ud. Og vi glæder os meget til at involvere bl.a. selvstændige uden for overenskomst i processerne.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer