Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Landsdækkende netværk for fysioterapeutstuderende

UDDANNELSERNE / Sammen får vi en større stemme, mener de fysioterapeutstuderende på landets ni uddannelsessteder. De er derfor gået i gang med at skabe et Fysioterapeutstuderendes Landsråd.
Fysioterapeutstuderende fra de forskellige uddannelsessteder hev en weekend ud af kalenderen for at drøfte et kommende Fysioterapeutstuderendes Landsråd.

En weekend i februar mødtes en gruppe studerende fra fysioterapeutuddannelser på tværs af landet til workshop i København. Workshoppen var den foreløbige kulmination på arbejdet med at stable et Fysioterapeutstuderendes Landsråd (FLR) på benene.

Michael Allen fra fysioterapeutuddannelsen på Metropol i København, der er en af initiativtagerne til netværket, fortæller, at der er flere formål med et landsråd: "Vi ønsker et råd af studerende, der skal arbejde for studerende med fire overordnede formål: Politisk, socialt, fagligt og internationalt. Med politisk mener vi dels i forhold til Danske Fysioterapeuter, dels i forhold til uddannelsesstederne, hvor vi eksempelvis vil have en større stemme, hvis vi er sammen om at påpege et problem, eksempelvis et modul, der ikke fungerer. Socialt forestiller vi os, at vi bliver omdrejningspunktet for netværk og videndeling, og vi har desuden en drøm om at kunne slå det faglige og det sociale sammen ved en fagfestival for studerende".

Når der også er planer om at arbejde internationalt, hænger det sammen med, at der i øjeblikket er gang i oprettelsen af en international organisation for fysioterapeutstuderende, fortæller Michael Allen.

En del af Danske Fysioterapeuter

Det er Michael Allens og de andre initiativtageres mål, at FLR skal blive en del af Danske Fysioterapeuter, og at de studerende skal kunne vælges til både repræsentantskab og hovedbestyrelse, modsat i dag, hvor de kun har en observatørpost. Dette kræver dog en lovændring på repræsentantskabsmødet i 2014, så indtil da er der andre ting, der haster mere end den formelle tilknytning til Danske Fysioterapeuter, fortæller Michael Allen.

"Vores første milepæl er at få etableret velfungerende fysioterapeutstuderendes råd på alle uddannelsesstederne, så vi har nogen at trække på til landsrådet, men det er vores helt klare mål, at vi gerne vil ind under Danske Fysioterapeuter, og det er det budskab, vi også gerne vil give til fysioterapeuterne ude på arbejdspladserne: Vi vil gerne være en synlig del af foreningen og arbejde sammen mod fælles mål. Hvis for eksempel arbejdsstederne har behov for, at de kommende fysioterapeuter skal være bedre til sygdomslære, kan vi være dem, der bærer budskabet videre til uddannelsesstederne. Vi er kommende kolleger, så vi må have masser af fælles interesser".

Men selvom FLR bliver en del af Danske Fysioterapeuter, vil de studerende også have deres egne dagsordener, understreger Michael Allen: "Vores virke vil blive med udgangspunkt i vores egne interesser og vilkår".