Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Nu også med kandidater

LEDER / Formand Tina Lambrecht glæder sig over at kandidater er blevet skrevet ind i de aftalerne ved de netop overståede overenskomstforhandlinger.

2,22 procent, hvis man tager det hele med. Det er rammen for de to årige aftaler, som Sundhedskartellet har indgået med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Det er hverken et prangende eller et overraskende resultat. Vi vidste på forhånd, at det ville blive svært bare at fastholde reallønnen. Det vidste sig desværre at holde stik. Ikke bare for Sundhedskartellet, men for alle de faglige organisationer, som har forhandlet nye aftaler for ansatte i stat, regioner og kommuner. Derfor er der i denne overenskomstrunde kun indgået smalle forlig.

Heldigvis er der en del i aftalerne, som jeg mener, det er værd at glæde sig over. Ikke mindst at det lykkedes at fastholde den reguleringsordning, som skal sikre, at fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle får del i den lønudvikling, som kan komme på det private område, når der forhåbentlig snart igen kommer gang i hjulene.

På det kommunale område fortsætter arbejdet med de kliniske retningslinjer, hvor vores faglige selskaber får en aktiv rolle i at sikre udviklingen af nye retningslinjer, mens der er fokus på den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet i et spændende kommunalt projekt.

Og så lykkedes at få skrevet kandidaterne ind i Sundhedskartellets overenskomst. Det betyder, at alle fysioterapeuter med en kandidatgrad på det regionale område, og langt de fleste på det kommunale område, er omfattet af overenskomsten. I kommunerne betyder aftalen endvidere, at fysioterapeuter, der har en cand.scient.fys eller cand.scient.san-uddannelse, automatisk får samme lønvilkår som andre akademikere. Det er et resultat, som jeg er meget glad for.

At kandidaterne skal kunne finde sig selv i overenskomsten har fra begyndelsen været et højt prioriteret krav fra Danske Fysioterapeuters side, og ligger i naturlig forlængelse af foreningens indsats for at få etableret en kandidatuddannelse i fysioterapi på Syddansk Universitet. Den satsning lykkedes som bekendt, og nu er kandidaterne altså også omfattet af overenskomsten.

Selv om det er et stort skridt i den rigtige retning, nåede vi desværre ikke helt i mål denne gang. På det regionale område vil vi godt have et lønforløb for kandidater, som svarer til det, som de kommunale arbejdsgivere har accepteret. Og på det kommunale område var ønsket at få dækket alle kandidatuddannelser og ikke kun de fem, som er skrevet ind i aftalen. Men det følger vi naturligvis op på, næste gang vi forhandler.

Så alt i alt har vi fået et overenskomstresultat, som jeg og hovedbestyrelsen vil opfodre medlemmerne at stemme ja til.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar