Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En ordning under pres

I 22 år har ordningen med vederlagsfri fysioterapi været under pres. Fra patienter med behov for fysioterapi og fra politikere med behov for at kunne styre økonomien.

Det er 22 år siden, ordningen med vederlagsfri fysioterapi til mennesker med handicap blev indført, og næsten lige så længe har den været genstand for debat. Hos patienterne var en sådan ordning ventet med længsel, men af samme grund førte den hurtigt til bekymringer hos politikere og beslutningstagere, der ikke havde haft fantasi til at forestille sig, hvor stort behovet var.

Oprindeligt blev der afsat 22 millioner kroner til ordningen. Ikke ud fra en vurdering af behovet, men ud fra, hvad der var til rådighed på budgettet. På bare fire år bredte kendskabet til ordningen sig hos læger og patienter, så antallet af patienter i ordningen voksede til 127 millioner kroner, og det er bare blevet ved og ved indtil i dag, hvor der i 2010 blev brugt i alt 638 millioner kroner til vederlagsfri fysioterapi.

Kommunerne har fået mere, end de har brugt
I 2008 overtog kommunerne det økonomiske ansvar for ordningen, og allerede dengang luftede Kommunernes Landsforening (KL) bekymring for, hvordan kommunerne skulle kunne styre økonomien, når visitationen alene lå hos den praktiserende læge. Den bekymring lever endnu, og det er på den baggrund, kommunerne har stillet ministeren over for et forslag om en ny organisering.

Set med Danske Fysioterapeuters briller er kommunerne dog ikke blevet kastet ud i økonomisk uføre efter overtagelsen af myndighedsansvaret. Kommunerne er blevet kompenseret for merudgifterne i form af forhøjede bloktilskud, og samlet set har kompensationen inklusive midlerne til ”tredje vej” - været større end de faktiske udgifter, hvilket vil sige, at der ville have været penge til overs, hvis pengene havde været øremærket.

Der har gennem tiden været skruet på forskellige håndtag for at bremse tilstrømningen til ordningen. I 2005 præciserer Sundhedsstyrelsen, at man kun opfylder kriteriet om et svært fysik handicap, hvis man ikke kan klare sig i 24 timer uden hjælpemiddel. En del af de patienter, der faldt ud af ordningen på dette tidspunkt, kommer ind igen, da ”tredje vej” indføres i 2007 som et tilbud til patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Figuren viser udviklingen i de samlede udgifter på forskellige sygesikringsområder siden 1999 i løbende priser.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar