Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Et resultat i sparetider

LEDER / Formand Johnny Kuhr reflekterer over overenskomstresultatet. Selv om der ikke er de store lønstigninger, rummer resultatet nogle spændende fornyelser og perspektiver for fremtiden.

Vi vidste det jo godt på forhånd. Dette års overenskomstresultat kan målt i procenter ikke måle sig med tidligere tiders aftaler. Men udgangspunktet var en lille ramme, og i det lys mener jeg, at vi faktisk har fået et resultat, som vi godt kan være bekendt, gerne vil anbefale og nu sender ud til jer medlemmer til afstemning.

Den økonomiske ramme betyder, at 2011 bliver en nul-løsning rent lønmæssigt, men allerede i 2012 vil der være mærkbare lønstigninger. Vel at mærke til alle, da vi i Sundhedskartellet har prioriteret, at alle de lønmidler, vi kunne forhandle hjem, skulle komme alle medlemmer til gode.

Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har haft helt separate forhandlinger, og det har givet nogle tekniske udfordringer i forhold til bl.a. reguleringsordningen og har også betydet flere forskelle på aftalerne. Vi skal vænne os til, at overenskomsterne vil udvikle sig forskelligt i de kommende år, fordi både regioner og kommuner ønsker at sætte deres eget aftryk på aftalerne.

På den mere indholdsmæssige side har dette års resultat betydet nye elementer i aftalestoffet. Faglig og professionsrettet udvikling er sat på dagsordenen. Det er en anerkendelse af sundhedsprofessionernes egne fagligheder og behov for selvstændig forskning, faglig kvalitetsudvikling, vidensformidling ect. Der er sat penge af til at understøtte initiativer, så dette nye fokus kan blive foldet ud. Og det er vel at mærke ikke lønkroner men særskilte udviklingspenge, der nu bliver kanaliseret i den retning.

Med til den faglige udviklingsprofil på denne overenskomst hører også en ny lokal mulighed for indplacering på et nyt højere grundlønstrin for det vi kalder atypiske stillinger. Det er en videreførelse af en strategi, vi har haft i en årrække, om at understøtte faglige karriereveje. Stillingerne er atypiske på den måde, at de forudsætter særlige kompetencer i form af f.eks. videreuddannelse, forskningskvalifikationer eller specialistkompetence. Det er naturligvis ikke noget, der kommer til glæde for de mange, men som udviklingsperspektiv og anerkendelse af, at flere og flere uddanner sig og tilegner sig kompetencer på højt niveau, er det et godt resultat.

Et andet vigtigt resultat er, at vi har fået videreført seniorordningerne og gjort dem permanente i overenskomsterne. De nu gældende centralt aftalte seniorordninger var finansieret af trepartsmidler og udløber med dette år. Men de videreføres nu og skulle gerne medvirke til, at det er attraktivt at arbejde endnu et par år.

Og så lyder det måske lidt underligt, men som en del af resultatet skal også ses de af arbejdsgivernes krav, vi fik afvist. Blandt andet lykkedes det at undgå en række krav, der handlede om bl.a. mere fleksibel arbejdstid samt færre rammer om den lokale lønforhandling. Alt i alt et overenskomstresultat, der er indgået i sparetider, men som rummer spændende fornyelser med perspektiv for fremtiden. Stem for det.
 

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar