Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Pres kan være positivt

Der er behov for at udvikle nye job, så fysioterapeuter skal være innovative og kreative, lyder opfordringen fra generalforsamlingen i Region Syddanmark.

På trods af flere afbud på grund af sygdom, bød generalforsamlingen i Danske Fysioterapeuters Region Syddanmark på en engageret debat.

Regionsformand Brian Errebo-Jensen var omkring mange ting i sin beretning, blandt andet beskæftigelsessituationen og behovet for at skabe nye job.

I den efterfølgende debat blev der talt dels om den udfordring, professionen har i at skabe konkrete nye jobs, dels om professionsudvikling som helhed. Faget presses blandt andet af krav om besparelser i alle sektorer, men set med de positive briller, kan dette komme til at fremme en mere innovativ og kreativ tankegang, lød nogle af overvejelserne. En konkret opfordring gik på, at fysioterapeuter også skal reagere på ansøgninger, hvor der ikke specifikt efterlyses en fysioterapeut. Men, blev det indskærpet, jobudvikling skal foregå opad – ikke nedad.

Generalforsamlingen fandt sted på Syddansk Universitet, der huser den nye kandidatuddannelse i fysioterapi, og det var derfor naturligt også at debattere uddannelsesemner. Der blev i den forbindelse udtrykt et ønske om at passe godt på grunduddannelsen som grundlag for senere specialisering.

Minifagfestival i oktober

Forsamlingen blev opfordret til at skrive sig datoen lørdag den 29. oktober bag øret. Den dag holder Region Syddanmark nemlig minifagfestival. Temaet er endnu ikke fastlagt, men emner som omstillingsparathed, evidensbasering og ny teknologi er på banen, røbede Brian Errebo-Jensen.
Han opfordrede desuden til, at regionens medlemmer byder ind på ”Fagstafetten”, hvor en arbejdsplads får økonomi stillet til rådighed til at arrangere et medlemsmøde efter eget valg af emne og oplægsholder.

Går lysterne mere i retning af møder med politisk indhold, stiller Brian Errebo-Jensen gerne op til møder rundt omkring på arbejdspladserne, og vil man selv have fingrene helt nede i substansen, er der efter generalforsamlingen to ledige pladser i bestyrelsen. Man kan komme i betragtning til de ledige pladser ved at kontakte regionsformanden.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar