Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Synstræning hos optometristen

Optometristerne står for specialtræningen af for eksempel problemer med samsyn, dybdesyn og øjnenes følgebevægelser og fokusering.

Optometristerne i Roskilde Synspleje oplever et stigende antal henvendelser af mennesker med senhjerneskader, som søger hjælp på grund af synsproblemer. Mange kommer forholdsvist sent i deres genoptræningsforløb, da det ikke er synsproblemerne, der vejer tungest i den første periode efter hjerneskaden.

Selvom der er et stort potentiale for at skabe forbedringer af de visuelle og dermed de praktiske færdigheder, er udfordringen, at synstræningen kræver 20-30 minutters hjemmeøvelser dagligt, hvilket stiller store krav til personens fysiske og psykiske formåen. Klienterne skal derfor have opnået et vist energiniveau og dermed motivation, når de indleder synstræning. Ved hjerneskader er samsynet ofte svækket.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar