Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Rige trods krisen

Det er en rigdom at have et stærkt fagligt fællesskab, og de gode historier skal få flere med. Det sagde regionsformand Tine Nielsen blandt andet i sin beretning på Region Hovedstadens generalforsamling.

”På trods af krisen er vi rige på andre måder”. Regionsformand Tine Nielsen havde fundet optimismen frem, da hun aflagde sin beretning på Danske Fysioterapeuters Region Hovedstadens generalforsamling.

Rigdommen består ifølge Tine Nielsen i det grundfæstede fællesskab i Danske Fysioterapeuter.
”Fællesskabet er en stærk kvalitet, som vi skal skønne på, og som vi har brug for, når tiderne er mindre gunstige. Vi skal sammen bruge vores idérigdom, vores flid og vores skaberkraft. Det er egenskaber, vi kan trække på, når vi skal vriste os helt ud af krisens greb”.

Tine Nielsen bevægede sig i sin lovprisning af fællesskabet og advarsel mod en snigende egoisme op i en patos, der var en dronning værdig, og hun takkede da også Hendes Majestæt Dronning Margrethe for lån af mange af ordene.

”Dronning Margrethe har den udfordring, at hun skal favne hele Danmark, men hun skal samtidig være apolitisk og neutral. Det skal vi som forening ikke. Vi skal favne alle fysioterapeuter og hele det brede arbejdsfelt, så det enkelte medlem føler sig repræsenteret. Men vi er en politisk forening”, fastslog Tine Nielsen.

Danske Fysioterapeuter skal fremover gerne favne endnu bredere end i dag. Tine Nielsen fortalte om hovedbestyrelsens målsætning om, at 90 procent af alle fysioterapeuter skal være medlemmer af foreningen mod i dag cirka 84 procent. For jo flere medlemmer, jo større legitimitet i udtalelser på standens vegne, som hun sagde.

Men hvordan gør man? ”Hvad er fysioterapeutisk kultur, hvad er vores kendemærke, og hvordan får vi den store gruppe af nye fysioterapeuter til også at opleve, at de er en del af et fællesskab?”, spurgte Tine Nilsen og opfordrede forsamlingen til at sprede de gode historier om fællesskabet til kolleger, der står udenfor.

Den opfordring er hermed bragt videre, for der var ikke så mange, der hørte den på generalforsamlingen, hvor kun en begrænset andel af regionens medlemmer var mødt op. Ikke desto mindre var der dog rift om pladserne i regionsbestyrelsen, og først efter et kampvalg, var pladserne fordelt. 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar