Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flere fysioterapeuter i kommuner og på sygehuse

LEDER / Der kommer stadig flere fysioterapeuter på sygehusene og i landets kommuner. Selv om der forsvundet næsten 17.000 offentlige stillinger de seneste fem år, er der samtidig blevet ansat næsten 1100 flere fysioterapeuter i kommunale genoptræningscentre, på sygehuse m.v. Det er hvad der står tilbage på bundlinjen.

De fleste nye stillinger kom ganske vist i umiddelbar i forlængelse af kommunalreformen i 2007, men der bliver heldigvis fortsat ansat flere fysioterapeuter, selv om væksten er stilnet lidt af. I landets kommuner og på sygehusene er der fra januar til november 2012 kommet 157 flere fysioterapeuter.  Det viser en opgørelse fra Danske Fysioterapeuter.

Når de offentlige arbejdsgivere vælger at ansætte flere fysioterapeuter, er det selvfølgelig, fordi vi som faggruppe både har et sundhedssyn og en række faglige kompetencer, der kan skabe mere sundhed for pengene. Det er eksempelvis fysioterapeuter, der kan sikre at borgerne får den rette genoptræning, når de bliver udskrevet fra sygehusene, og at forebyggende træning kan nedsætte deres behov for praktiske hjælp og personlig pleje.

De seneste år har Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse netop haft fokus på, hvordan fysioterapeuters kompetencer bedre kan komme i spil på sygehuse og i kommuner. Eksempelvis ved at dokumentere, hvordan konservativ behandling kan træde i stedet for operation overfor mennesker med diskusprolaps og en række andre lidelser og ved at presse på, så flere patientgrupper bliver sikret en genoptræningsplan.
Seneste skud på stammen er en målrettet indsats for at sikre mennesker med psykiatriske diagnoser tilbud om fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet for at dæmpe symptomerne på sygdommene og sætte levealderen i vejret.

Der er mange andre områder, hvor der allerede er initiativer og aktiviteter i gang, som foreningen på forskellig vis støtter eller er involveret i. Eksempelvis i bestræbelser på at få flere fysioterapeuter ansat på skadestuer og i diagnostiske funktioner samt indsatsen i forhold til børneområdet.
Foreningens hovedbestyrelse og jeg vil selvfølgelig fortsat handle, når der er fagligt og politisk momentum til at vise, hvordan fysioterapeuter kan være med til at skabe et bedre offentligt sundhedsvæsen. Det skal der ikke herske tvivl om.

Men hvis det skal lykkes at skabe jobs til de omkring 5000 ekstra fysioterapeuter, der kommer i løbet af de næste syv- otte år, er det lige så vigtigt at vende blikket mod det private arbejdsmarked.

Det er præcis baggrunden for, at hovedbestyrelsen har besluttet at gøre en særlig erhvervsindsats, som skal bidrage til at skabe vækst og flere fysioterapeutiske jobs på det private arbejdsmarked. Erhvervsindsatsen er en vigtig del af foreningens strategiplan 2014, som blev beskrevet i det seneste nummer af Fysioterapeuten, og som man kan læse mere om på fysio.dk.

For selv om der heldigvis fortsat bliver ansat flere fysioterapeuter i det offentlige, tyder alting på, at den største vækst vil ske på det private område. Så derfor skal vi selvfølgelig have et særligt øje for den udvikling.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar