Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Barriererne ligger hos jer selv"

Nye tal viser, at danskerne er villige til at bruge 21 milliarder kroner pr. år af egen lomme påsundhed og sundhedsrelaterede produkter. Et symposium på Fagkongressen skulle klædefysioterapeuter på til at få en større bid af kagen.

DANSKERNE BRUGER HVERT år 21 milliarder kroner af egen lomme på at holde sig sunde, raske og i form. Det viser nye beregninger, der tager udgangspunkt i den analyse, sociolog og forretningsudvikler Eva Steensig udarbejdede for Danske Fysioterapeuter i 2012 og præsenterede i rapporten Health for Sale. Dengang var det tilsvarende tal 18 milliarder kroner, og det private sundhedsmarked er dermed ikke blevet mindre, tværtimod.

Når det er interessant, hvor stort det samlede private sundhedsmarked er, er det fordi antallet af fysioterapeuter vokser og dermed også behovet for nye job, ikke mindst på det private marked.

Ifølge de nyeste tal bruges 2,4 milliarder kroner inden for det fysioterapeutiske kerneområde, bevægeapparatet. Her finder man foruden fysioterapeuterne blandt andre praktiserende læger, speciallæger og kiropraktorer.

I næste lag, sundhed, bruger danskerne 3,4 milliarder kroner. Her står træning for 80 procent af den vækst, der har fundet sted, siden den oprindelige rapport udkom. Danskerne træner således nu for 2,1 milliarder kroner pr. år, men bruger også penge på fx wellness (668 millioner), kostvejledning, mental helse og alternativ behandling (834 millioner).

Hele 15 milliarder kroner fordeler sig mellem de forskellige ydelser i randområdet, for eksempel salg af kosttilskud, føde- og drikkevarer med sundhedseffekt, selvhjælpskurser, teknologi og skønhed.

”Sundhed er et sted, hvor det stadig er legitimt at bruge penge. Der er masser af penge i det private sundhedsforbrug, og hvis ikke I griber dem, er der andre, der gør”, lød Eva Steensigs budskab på Fagkongressen, hvor hun præsenterede et tillæg til den oprindelige rapport, opdateret med de nye tal.

Åbningstider skal afspejle patientens behov

Health for Sale-rapporten segmenterer befolkningen ud fra deres behov for sundhedsydelser og beskriver fire segmenter: Forbedrings-segmentet, der ønsker at opnå bedre ydeevne. Forebyggelses-segmentet, der er optaget af at undgå sygdom og skader. Behandlings-segmentet, der vil af med en lidelse. Og genopbygningssegmentet, hvor motivet er at komme op på niveauet før lidelsen. Ifølge de nye tal er særligt genopbygningssegmentet interessant, fordi det er dette segment, der er steget mest i forhold til rapporten fra 2012.

Health for Sale beskæftiger sig også med såkaldte megatrends indenfor sundhed, hvor særligt brugernes forventninger til åbningstider ifølge Eva Steensig er værd at bide mærke i: ”Tendensen er helt klart, at man forventer at kunne få professionel hjælp stort set døgnet rundt alle ugens dage. Det er I nødt til at forholde jer til, når I tilrettelægger jeres åbningstider. Tager I udgangspunkt i jeres patienters behov eller jeres egne?”, spurgte hun forsamlingen.

Salg og troværdighed

Herefter overlod Eva Steensig podiet til medlemmer af det Rådgivende Forum for vækst, som Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i 2014 nedsatte for at få input til foreningens arbejde og ikke mindst til branchen.

I det rådgivende forum har siddet fem eksperter udefra med kompetence inden for forskellige dele af den samlede udfordring med at skabe vækst. Blandt andre cykelhandler Michael Blomsterberg, hvis bestyrtelse over, at fysioterapeuter tilsyneladende ikke vil tjene penge, flere gange fik latteren frem blandt tilhørerne på Fagkongressen. Men de anfægtede ikke, at han har ret.

”Vi har i mange år været bange for at påføre patienterne en udgift. Det skal vi til at komme os over”, som en tilhører sagde.

En anden tilhører manede dog til besindighed og advarede imod at kaste sig over udviklingen af nye produkter, der kunne komme til at skygge for fagligheden. ”Vores klinik ligger i Virum (Nordsjælland, red.). Der klarer ostehandleren sig bedre end Fakta, og jeg vil hellere lave gourmet end frokostbøf. Vi har en høj troværdighed, og den skal vi bevare”.

Det kan man også godt, selvom man går efter nye markeder, og der er et stort behov for ydelser af høj kvalitet, beroligede Eva Steensig.

En anden tilhører følte sig dog mere provokeret end beroliget: ”Vi bliver provokerede, fordi det her er stik imod alt det, vi har brugt 3½ år på at lære. Vi holder den faglige fane så højt, at det er nyt for os at få troværdigheden til at gå hånd i hånd med salgstankegangen”.

”Det er enormt synd for jeres kunder”, svarede Eva Steensig lakonisk, inden hun lukkede workshoppen ved at sige, ”jeg sidder og bliver helt lettet over, at barriererne er hos jer selv og ikke ude hos de onde markedskræfter”.