Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Faget blev fejret

Mere end 1300 fysioterapeuter deltog i Fagkongres 2015. Formand Tina Lambrecht er stolt over at være en del af dette faglige fællesskab, hvor førende forskere fra ind- og udland præsenterede ny viden og dygtige praktikere og specialister demonstrerede behandlingsprincipper og teknikker.

Jeg var glad, stolt og træt, da jeg tog hjem fra Danske Fysioterapeuter Fagkongres. Glad for, at det var lykkedes at samle mere end 1300 fysioterapeuter fra hele landet. Stolt over at være en del af dette faglige fælleskab. Og træt efter at have hørt mange inspirerende oplæg og mødt og snakket med et væld af medlemmer. Og så fik jeg atter bekræftet, at det er en god ide at fejre faget på denne måde.

I løbet af de tre dage kunne deltagerne vælge mellem 220 oplæg fra førende forskere fra ind- og udland, som præsenterede ny viden, og dygtige praktikere og specialister, der demonstrerede behandlingsprincipper og teknikker. Her var rekordmange udstillere, der viste det nyeste trænings- og behandlingsudstyr, og så var der selvfølgelig mulighederne for at møde kollegaer og gamle studiekammerater.

Det er præcis den kombination af fagligt input og socialt samvær, der kendetegner fagkongressen. Og som jeg fik flere positive tilkendegivelser om fra medlemmer og oplægsholdere undervejs.

Evalueringen fra deltagerne tegner samme billede. Stor tilfredshed med programmet, det faglige indhold og rammerne. Men der er også en række forslag til, hvad vi kan gøre anderledes næste gang. Dem vil vi selvfølgelig alle sammen kigge på.

Det er femte gang, vi har holdt fagkongres. Og der er sket meget, fra vi første gang slog dørene op til arrangementet. Præcis som vores fag og profession har udviklet sig eksplosivt de seneste år, har fagkongressen fået mere faglig tyngde.

Vi har etableret os på universiteterne, fået en kandidatuddannelse og kan glæde os over, at et væld af fysioterapeuter tager master-, kandidat- og ph.d.-uddannelser. Vi kan registrere, at der kommer stadig mere forskning i fysioterapi, og at større dele af den fysioterapeutiske praksis på sygehuse i kommuner og på klinikker bliver evidensbaseret.

Vi kan også se, at fysioterapeutfaget ændrer og udvikler sig. Fysioterapifaget forgrener sig og vokser i mange retninger, og der bliver skabt nye arbejdsfelter og jobs. Og så har vores fag folkelig og politisk medvind. Patienter, borgere og myndigheder efterspørger i stor stil det, vi kan. Den udvikling blev afspejlet i Fagkongressens program. Som en gammel kollega uopfordret gjorde mig opmærksom på, er der virkelig sket meget siden 2003, hvor vi første gang indbød til fagfestival, som arrangementet dengang hed. I marts 2018 skal vi til Fagkongres igen. Jeg er allerede begyndt at glæde mig!