Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi går ud og banker på

MIN ARBEJDSPLADS / Dorte Borg Andersen er 44 år og arbejder hos vikarbureauet 'Fyssen og Ergoen' samt Regstrup Fysioterapi.

Hvordan kom du på ideen med at lave et vikarbureau?

Jeg havde på min klinik en kollega, der blev langtidssygemeldt, og som også havde været sygemeldt flere gange op til. Vi fik dækket os ind med nogle timer hist og nogle timer pist, men det skabte en masse bøvl og frustration, som jeg godt ville have haft hjælp til. Dér opstod ideen. Jeg tænkte, at der måtte være andre end mig, der havde oplevet den frustration, når læsset væltede. Når man får en sygemelding, uanset for hvor lang tid, kan det være uoverskueligt at skulle tage sig af jobopslag og ansættelsessamtaler, samtidig med, at man står i en stresset situation og her og nu skal lukke hullet efter den, der mangler. Jeg var medlem af et netværk, hvor et af de andre medlemmer, Jane Korgaard, havde et vikarbureau, og jeg spurgte hende derfor, om hun ikke havde lyst til at lave et vikarbureau for fysio- og ergoterapeuter sammen med mig. Det havde hun, og vi har været i gang i siden marts sidste år.

Er det en del af din personlighed, at hvis ikke det findes, så opfinder du det selv?

Jeg er generelt ret innovativ, men jeg kaster mig ikke bare ud i tingene, og det har jeg heller ikke gjort her. Vi har været meget grundige og brugte et halvt år på at undersøge juraen, tale med Danske Fysioterapeuter, med regionerne og så videre, og vi har lavet en forretningsplan for, hvordan vi ville kontakte virksomheder og mulige vikarer.

Hvordan kontakter I virksomhederne?

Vi laver bl.a. ’kold kanvas’, dvs. kontakter kunderne uden forudgående aftale – vi går simpelthen ud og banker på. Og det virker. Et sted lagde vi bare vores visitkort og en flyer, fordi klinikejeren ikke var til stede, men han ringede efterfølgende og sagde, at han var i gang med at læse og kunne mærke, at det ikke rigtigt hang sammen tidsmæssigt, og om vi kunne hjælpe nogle timer om ugen. Han fik en vikar, som han så siden har fastansat. Vi bruger også facebook og linkedin, og i marts havde vi en stand på Danske Fysioterapeuters Fagkongres. Det var en ny måde at deltage på – jeg plejer jo at være en af dem, der render rundt mellem de faglige oplæg.

Hvem er jeres kunder?

Det er både klinikker, kommunale genoptræningscentre og sygehuse, og vi prøver i øjeblikket at komme inden for på bo-stederne, hvor der er mange ergoterapeuter ansat. Det giver mig rigtig meget, som jeg også kan bruge i min egen klinik, at jeg kommer ud og ser så mange forskellige arbejdspladser og får talt med så mange forskellige ledere og får nye input ad den vej.

Er det fortrinsvis nyuddannede, I rekrutterer til vikariaterne?

Det er alt fra nyuddannede til seniorer, der har trukket sig lidt tilbage, men gerne vil have en tilknytning til arbejdsmarkedet i perioder og selv kunne sige til og fra.

Du driver også en klinik – hvordan får du det til at passe sammen?

Jeg har taget en fast dag om ugen ud til at passe ’fyssen og ergoen’, og derudover bruger jeg omkring to halve dage efter arbejdstid på klinikken. I begyndelsen havde jeg dårlig samvittighed over for Jane, der kunne være mere til rådighed, end jeg kunne, fordi jeg jo havde patienter. Men det har vi løst nu ved, at vi har ansat en sekretær på halv tid, som så også arbejder på klinikken og kan hive fat i mig, når det er nødvendigt. Hun tager sig af det administrative, mens vi selv kører rundt til kunderne, står for interviews med ansøgerne osv.

Hvor vigtigt er det, at du selv er fysioterapeut for at kunne drive et vikarbureau for fysioterapeuter?

Det er meget vigtigt, synes jeg. En fysioterapeut er ikke bare en fysioterapeut, og arbejdet er mange steder så specialiseret, at man er nødt til at have en indsigt i det selv for at kunne matche det rigtige job med de rigtige kompetencer. Jane er ikke terapeut, men hun har til gengæld de kompetencer, jeg ikke har inden for HR-området, og kan fx adfærdsteste kandidaterne. Vi supplerer hinanden rigtig godt.

Hvordan er de fysiske rammer omkring virksomheden?

Jane arbejder fra sit kontor i Holbæk, og jeg og vores sekretær fra klinikken i Regstrup. I december kørte vi rundt på julevisit til vores kunder i hele landet, og vi har afholdt samtaler med kandidater i Odense, Århus og København. Næste stop er Fredericia. Vi flytter os rundt, og det er vi nødt til, for vi dækker hele landet.

Hvad er det bedste ved dit job?

Jeg kan godt lide at komme ud til kunderne, men det bedste er, når jeg har samtaler med ansøgerne. Vi sender jo ikke bare nogen ud, men har samtaler med dem alle sammen, så jeg møder simpelthen så mange forskellige mennesker med forskellige livshistorier.