Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Behandling af ekstern springhofte med målrettet styrketræning

FAGLIG ARTIKEL // Denne kasuistik beskriver et forløb med en patient med springhofte, der efter et målrettet træningsprogram opnåede markant smertereduktion og undgik dermed kirurgisk indgreb.

Artiklen har været publiceret i Ugeskrift for Læger nr. 9, 2019 og bringes i Fysioterapeuten med tilladelse fra forfatterne og Ugeskrift for Læger.

Springhofte (coxa saltans) er en lidelse, hvor hoften afgiver et hørbart og palpabelt ‘klik’ ved bevægelse af hofteleddet, hvilket ofte er associeret med smerte (1). Der er rapporteret om en prævalens på 5-10% i den generelle befolkning (1, 2). Springhofte ses ofte hos dansere, fodboldspillere, vægtløftere og løbere (1, 2).

Der findes to typer springhofte: intern og ekstern. Intern springhofte tilskrives, at iliopsoassenen springer henover den iliopektinale eminens eller caput femoris (2, 3). Ekstern springhofte er den hyppigst forekommende form, hvor patienterne oplever smerte, når tractus iliotibialis eller den anteriore del af gluteus maximus glider over trochanter major, hvorved det førnævnte ‘klik’ opstår (1, 2).

Den øgede friktion over trochanter major kan medføre inflammation, så tractus iliotibialis fortykkes, og/eller den tilhørende bursa trochanterica svulmer op (1, 3).