Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Diagnostik, forebyggelse og behandling af akut lateral ankeldistorsion

FAGLIG ARTIKEL // Den nyeste evidens peger på proprioceptiv træning og mekanisk støtte til behandling af ankeldistorsioner.

Artiklen har været publiceret i Ugeskrift for Læger nr. 4, 2019 og bringes i Fysioterapeuten med tilladelse fra forfatterne og Ugeskrift for Læger.

Akut lateral ankeldistortion (ALA) er en af de hyppigste skader i bevægeapparatet og har en relativt høj prævalens både i den generelle befolkning og blandt sportsaktive (1, 2). Det estimeres, at ca. 40% af alle ALA sker ved deltagelse i sport (3), og de fleste sker i sportsgrene som volleyball, basketball, håndbold og fodbold (4, 5).


Figur 1: Supination og inversion kombineret med vægtbelastning på det plantarflekterede ankelled (6)

Skadesmekanismen for ALA er oftest pludselig supination og inversion af ankelleddet kombineret med vægtbelastning på det plantarflekterede ankelled, hvorved de laterale ligamenter på anklen beskadiges (figur 1) (6). De hyppigst beskadigede ligamenter er det anteriore talofibulære ligament, det kalkaneofibulære ligament og det posteriore talofibulære ligament (figur 2) (7).