Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Én forening

LEDER // "De vellykkede forhandlinger viser, at visionen, om at vi også i fremtiden kan være én forening for alle fysioterapeuter, har solide rødder," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Når medlemmer af Danske Fysioterapeuter fremover ansætter hinanden på det private område, sker det på baggrund af den basiskontrakt, som de to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere har forhandlet med hinanden. Du kan læse meget mere om indholdet af basiskontrakten i dette nummer af Fysioterapeuten.

Først og fremmest en kæmpe cadeau til de to sektioner for deres meget store indsats, som virkelig fortjener ros og anerkendelse. Jeg ved, det ikke har været let.

Det er første gang, at medlemmerne selv har skullet forhandle med hinanden. De to sektionsbestyrelser har skullet finde løsninger på en lang række spørgsmål, så basiskontrakterne kan sikre et fornuftigt bundniveau for løn og arbejdsvilkår og samtidig afspejle den virkelighed og de arbejdsgange, der er i praksissektoren. Det kræver både sin mand og kvinde og ikke mindst en god kontakt med baglandet.

De vellykkede forhandlinger viser, at visionen, om at vi også i fremtiden kan være én forening for alle fysioterapeuter, har solide rødder. Det, at to grupper af fysioterapeuter med forskellige interesser har kunnet nå frem til en aftale, begge parter kan se sig selv i, understreger, at vi som fysioterapeuter formår at række henover vores forskelle.

I vores politiske diskussioner fylder netop tanken om én forening meget: At vi i Danske Fysioterapeuter skal kunne rumme alle fysioterapeuter. Det er ikke bare et slogan, der lyder godt. Det er en rettesnor for os alle sammen. Samtidig er det den rettesnor, som vi skal udvikle vores fag efter og sammen vinde nyt politisk terræn og have en tydelig tilstedeværelse i alle sektorer.

Vi er et bredt fag – og vi vil i fremtiden blive endnu mere forskellige. Fordi vi bliver flere og flere fysioterapeuter. Fordi vi specialiserer os mere til gavn for både fagets udvikling og patienterne. Og ikke mindst fordi fysioterapeuter gør tingene på nye måder.

Det er ikke altid let at være i en organisation, der rummer så forskellige interesser, men på trods af svære beslutninger – for dem kommer man ikke udenom – vil jeg til hver en tid insistere på, at der er mere, der forener os, end der skiller os. Uanset, om vi er arbejdsgivere eller ansatte, praktikere eller forskere, offentligt eller privat ansatte, så har vi noget afgørende til fælles; vores kærlighed til vores fag og en stærk vision for udviklingen af faget til gavn for alle.

En stor tak til de to sektioner og deres medlemmer for at vise, at vi kan. Sammen.

Læs om basiskontrakterne