Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

"Det har været fantastisk at skifte kontoret ud med en nyudsprungen bøgeskov"

MIT JOB // Maria Øland arbejder som fysioterapeut med speciale i hjerterehabilitering på Sundhedscenter Skive. Jobbet indebærer udover genoptræning også forebyggelse og patientuddannelse af borgere, som lægger vejen forbi Sundhedscenteret med alle typer af hjertesygdomme.
Foto: Jesper Voldgaard

Hvad laver du?

Jeg arbejder i genoptræningen i Sundhedscenter Skive inden for specialeområdet hjerterehabilitering. Vi ser borgere med alle typer af hjertesygdom, for eksempel iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og klapsygdom.

Ud over genoptræning er forebyggelse og patientuddannelse en stor del af jobbet. Mange i gruppen er over 60 og har levet et liv uden fysisk aktivitet, og de føler sig ikke hjemme i træningscentre eller sportsforeninger. Men vi ved, at deres prognoser bliver bedre, jo mere de bevæger sig. Derfor tilbyder vi holdtræning to gange om ugen, hvor vi præsenterer dem for så mange forskellige træningsformer som muligt.

Hvordan ændrede covid-19 din arbejdssituation?

Vi flyttede træningen udendørs og kører med dobbelt så mange hold som før, fordi vi højest må være ti. Før al den her ballade havde vi tre niveauopdelte hold, som trænede to gange om ugen. Nu har vi seks i alt. Selve træningen er ikke meget anderledes end indendørs. Vi kan stadig løbe og lave styrketræning, men vi har droppet boldspil, hvor vi skal røre ved den samme bold.

Hvordan er jeres udendørsfaciliteter?

Vi har et skovområde i nærheden af sundhedscenteret med nogle gode stigninger, som man kan løbe opad og nedad for at få pulsen op. Derudover har kommunen, Hjerteforeningen og den lokale atletikforening etableret træningsstationer i skoven med balancebaner, kævler til at kaste med og kæmpe træstammer, vi bruger til arm- og mavebøjninger.

Hvad har været svært?

Hvis der er stor niveauforskel på holdene, er det en udfordring at tilpasse træningen, så alle kan være med. For nogle borgere er det en udfordring i sig selv at gå op af en skråning i en skov, hvor underlaget er ustabilt, og de risikerer at træde på en løs gren, som ruller væk under fødderne.

Andre kan uden problemer gå hele skoven rundt. Derfor er vi blevet nødt til at sætte en ekstra fysioterapeut på, så vi kan dele holdene op undervejs, når nogle har brug for mere udfordring end andre.

Har I været generet af dårligt vejr?

Nej, vi har været heldige ikke at ramme regnvejrsdagene. Men jeg tror nu også, at det meste vejr kan klares med den rigtige påklædning. Jeg ved fra mine kollegaer i andre kommuner, at de træner udenfor om vinteren, og det vil jeg også gerne prøve med vores borgere.

Kulde kan give hjertepatienter ondt omkring brystet, fordi det får blodkarrene til at trække sig sammen, så det ville være en stor fordel at træne ude under de forhold, så borgerne kan øve sig i at håndtere smerterne.

Hvad har været det bedste?

Jeg synes, at det har været fantastisk at skifte kontoret ud med en nyudsprungen bøgeskov. Borgerne giver også udtryk for, at det har åbnet deres øjne for en ny måde at motionere på, som føles naturlig og lettilgængelig for dem.

Vi har også tilbudt online holdtræning i den her periode, men de fleste vælger at være udendørs. Det giver bare noget andet, at de kan sparre med hinanden om deres sygdomsforløb, når vi går fra den ene træningsstation til den anden, end at se de andre på en skærm.

Er I blevet inspireret til mere udendørstræning i fremtiden?

Ja, undervejs i nedlukningen har vi faktisk flere gange kigget på hinanden og spurgt os selv, hvorfor vi ikke har trænet mere i skoven tidligere. Det har helt klart gjort, at vi overvejer at gøre udendørstræning til en fast del af holdprogrammet.

Vi kan især udfordre borgerne på en anden måde, når det gælder balancetræningen. Den er mere effektiv end et hårdt gulv i en træningssal. Netop fordi skovbunden minder mere om den virkelige verden. Når det er sagt, glæder jeg mig også til at bruge ting som kondicykler og en briks igen, især til borgerne med nedsat funktionsniveau.