Artikel fra Fysioterapeuten

Hent artiklen som pdf
Tidligere numre

Træning af arm og håndfunktion efter apopleksi

FAGLIG ARTIKEL // Der er evidens for høj dosis og intensitet i træningen og for flere forskellige træningsmodaliteter som opgavespecifik træning, FES og VR.

Cirka 12.000 danskere rammes hvert år af blødning eller blodprop i hjernen (apopleksi (3)), og forekomsten er stigende med alderen (4). Cirka 48 procent af patienterne har nedsat funktionsevne i arm og hånd i den akutte fase (5) og mellem 30-66 procent i den kroniske fase (6, 7). Flere studier har vist, at nedsat arm- og håndfunktion har stor betydning for den apopleksiramtes livskvalitet (8-11).

En bedring af arm- og håndfunktion kommer primært i de første otte uger efter apopleksi og kan tilskrives hjernens neuroplastiske egenskaber samt restitutionen af hjernevævet omkring blodproppen eller blødningen (12-14).

Den fysioterapeutiske træning bør tilrettelægges, så den understøtter de plastiske ændringer i hjernen (15). Forskningen har vist, at der er et tidsvindue, hvor effekten af en given rehabiliteringsindsats er størst. Derfor er det vigtigt, at teamet omkring den apopleksiramte er i stand til at identificere, om patienten har et rehabiliteringspotentiale samt niveauet for en eventuel træningsindsats, så der hurtigt og rettidigt opstartes et relevant rehabiliteringsforløb.

Denne identifikationsproces er kompleks og kræver en tværfaglig tilgang. Fysioterapeuten har ikke kun en vigtig rolle i vurderingen af patientens generelle funktionsevne og rehabiliteringspotentiale, men også i vurderingen af mere specifikke neurologiske udfald såsom nedsat funktion af arm og hånd.

Evidensbaserede interventioner

Der findes mange og forskelligartede interventioner til genoptræning af arm og hånd hos patienter med apopleksi, og det er for omfattende at komme ind på dem alle. Statusartiklen er derfor afgrænset til at omfatte de interventioner, hvor to systematiske litteraturgennemgange har vist evidens.