Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Genoptræning af covidpatienter tager ekstra lang tid

Deres lunger har taget skade af infektion og respirator, og patienterne er generelt meget svækkede, fortæller fysioterapeut Richard Schuster fra Aarhus Universitetshospitals Afdeling Q.
Selv om Østjylland ikke har været hårdt ramt af covid-19, har Richard Schuster været fyraftenstræt efter de seneste mange ugers koncentreret arbejde med covidpatienter. Hjemme i privaten har han derfor indført covidfri zone - familien må komme op med andre emner at diskutere hen over aftensmaden. Foto: Thomas Søndergaard

Der er stilhed efter stormen. Højst et par patienter ligger på isolationsstuer på Aarhus Universitetshospital, og stemningen blandt personalet på Infektionsmedicinsk Afdeling Q virker afslappet. Det er vanskeligt at forestille sig, at frustration var den fremherskende følelse for få uger siden.

”I starten kunne vi med vores fysioterapeutiske faglighed intet stille op med de meget kritisk syge patienter på intensiv, og vi måtte blot se på, mens mange af patienterne blev dårlige og døde. Vi terapeuter kunne bare stå på sidelinjen og krydse fingre,” fortæller fysioterapeut Richard Schuster.

Som ugerne er gået, er kendskabet til covid-19 blevet mere indgående.

”Vi er meget opmærksomme på ændringer i de kliniske retningslinjer, og vi tjekker dem dagligt. Det er nødvendigt, for de ændrer sig fra dag til dag. På den måde har covid-19 været en stiløvelse i det beredskab, der skal sættes i værk, hvis en ny bølge kommer,” siger Richard Schuster, der har rådført sig med en af afdelingens overlæger for at kunne give Fysioterapeuten status over erfaringerne med covid-19.

Han understreger dog, at hans udsagn kun bygger på de erfaringer, som er samlet op på AUH – de udgør med andre ord ikke det fulde billede.

”En erfaring er, at patienterne har problemer med deres lungekapacitet, når vi får dem retur fra intensiv. Deres lunger har taget skade af infektionen og opholdet i respirator. De udvikler ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), der skaber lungeødem og øger trykket på hjerte-lungekredsløbet og dermed belaster hjertet,” forklarer Richard Schuster.

Mistanke om kognitive eftervirkninger

Covidpatienter på AUH ligger i gennemsnit i respirator i tre uger, hvor de er sederede i forskellig grad, hvilket selvsagt påvirker deres tilstand.

”De er meget muskulært svækkede, og deres tilstand ‘ligner’, at de har CIP (critical illness polyneuropathy), der medfører at nervesignalerne til musklerne ikke kommer ordentligt igennem,” siger Richard Schuster.

Grundlæggende betyder patienternes tilstand, at fysioterapeuterne ikke kan træne i nævneværdigt omfang med dem, og genoptræningen tager lang tid.

Der er desuden mistanke om, covidpatienter også risikerer at få kognitive eftervirkninger.

”Vi kan se, at der er fysiske og respiratoriske problematikker, men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om der også er kognitive problematikker. Der er gang i forskellige projekter for at afdække det, og det kan eventuelt betyde, at der også vil være nogle neurorehabiliteringseffekter ved sygdommen,” siger Richard Schuster.

Læs også: "Kom så, de sidste tre!"