Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

For medlemmernes skyld

LEDER // Af Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
Foto: Lars Horn

Jo flere, jo bedre. Så kort kan det siges. Denne gang tog 114 medlemmer imod invitationen til at stille op til valg til de 65 pladser i repræsentantskabet. Det er flot, at interessen har været så stor.

Nu har vi efter en kort og intens valgkamp fået et nyt repræsentantskab, som jeg vil byde velkommen. Der venter en række store og vigtige opgaver. Så glæd jer!

Særligt imponerende er det, at 35 såkaldt almindelige medlemmer meldte sig. Det er første gang i foreningens historie, at man har kunnet stille op uden at være valgt til bestyrelsen i en region, fraktion eller et fagligt selskab. Eneste forudsætning er lyst og interesse for arbejdet i repræsentantskabet.

Det er repræsentantskabet, som har ønsket at give medlemsdemokratiet en saltvandsindsprøjtning. I første omgang ved at ændre på sammensætningen af repræsentantskabet, hvor der også er gjort plads til repræsentanter fra de to sektioner og Dansk Selskab for Fysioterapi.

I næste omgang ved at gøre klar til det helt store serviceeftersyn af den politiske struktur. Der var med andre ord lagt op til livlig debat og masser af forslag på det kommende repræsentantskabsmøde i november. Men så satte coronapandemien en kæp i hjulet på planerne.

Det meste af foråret var Danmark lukket ned. Det gik ud over forberedelserne til repræsentantskabsmødet, og en række medlemsarrangementer måtte aflyses. Det betyder, at det ikke kan lade sig gøre at forberede punkterne om foreningens politiske struktur og en analyse af praksissektoren ordentligt. Dermed bliver det også umuligt at inddrage medlemmerne i processen.

Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at afkorte det ordinære repræsentantskabsmøde i november til én dag. Til gengæld bliver der afholdt et todages ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts 2021.

Her kommer de to vigtige punkter på dagsordenen, ligesom repræsentanterne får mulighed for at stille forslag, debattere og træffe de nødvendige beslutninger. Med andre ord kommer det ekstraordinære møde i så høj grad som muligt til at ligne det ordinære repræsentantskabsmøde, som blev amputeret af covid-19.

Samtidig beder hovedbestyrelsen om at få forlænget sit mandat frem til marts 2021. Ønsket er at kunne følge processerne med de to forslag helt til dørs.

Er I slet ikke betænkelige ved at træffe så vidtrækkende beslutninger, kunne et bekymret medlem måske finde på at spørge. Mit svar vil være, at vi i hovedbestyrelsen er meget opmærksomme på, at vi er inde og røre ved kernen af foreningsdemokratiet. Men også at det er nødvendigt, og at det er det bedste at gøre i den nuværende situation.

Lidt højtideligt kan man sige, at vi gør det for medlemmernes skyld.