Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fremtiden er fysioterapi

LEDER // Alt for mange steder oplever fysioterapeuter, at de i stedet for fysioterapi skal fylde ud for de andre dygtige faggrupper, hvor det er vanskeligere at rekruttere.

For få uger siden mødtes jeg med formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau, og formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Stephanie Lohse, til en snak om fremtidens sundhedsvæsen.

De to politikere er travle mennesker, men når de tager sig tid til at mødes med os, er det et udtryk for, at de ved det samme som os: At fysioterapi er en helt essentiel del af fremtidens sundhedsvæsen.

Min oplevelse er, at det politiske niveau har stor respekt for vores faggruppes kompetente bidrag i hverdagen på sygehusene, men samtidig også har en forståelse for, at fysioterapien skal fylde endnu mere på både det somatiske område og i psykiatrien.

Fysioterapeuterne skal bruges rigtigt! Alt for mange steder oplever fysioterapeuter, at de i stedet for fysioterapi skal fylde ud for de andre dygtige faggrupper, hvor det er vanskeligere at rekruttere.

Det giver ikke mening. Hverken for fysioterapeuterne eller for sundhedsvæsenet, der har brug for mere fysioterapi – ikke mindre.

Heldigvis er det min oplevelse, at de øverste politikere i regionerne har forstået det. Fysioterapeuterne kommer til at spille en nøglerolle, når vi udfolder det fysisk aktive hospital. Her vil rehabilitering, recovery-orienteret tilgang, tværfaglig ledelse, specialistuddannelser og meget mere blive fremtidens pejlemærker.

I dag er det en vision. Men kun ved at dele tankerne med hinanden – og med de politikere, der skal være med til at gøre det til virkelighed - kommer vi tættere på. I ventetiden må vi hjælpe hinanden med hele tiden at holde fokus på de vigtige og store opgaver, vi står med i hverdagen.