Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny viden

FORSKNINGSNYT // På denne side finder du resuméer af ny international og dansk forskning inden for fysioterapi.

Træning

Udnyt placeboeffekten
Hvis man tror, at et træningsprogram er skræddersyet til en selv, så kan det tilsyneladende øge udbyttet af træningen. Det viser et norsk studie, hvor 40 atleter gennemførte 10 ugers træning.

Halvdelen af deltagerne fik at vide, at deres træningsprogram var individuelt tilrettelagt ud fra fysiske tests. Den anden halvdel fik besked på, at de var i kontrolgruppen uden individuel tilpasning. Grupperne trænede i virkeligheden ens.

Resultaterne viser, at de personer, der troede, de havde et individuelt tilrettelagt træningsprogram (placebo-gruppen), opnåede signifikant bedre fremgang på styrke i benene (1 RM squat test), end kontrolgruppen. Desuden trænede de lidt mere og mere intenst. Der var ingen forskel mellem grupperne på andre tests.

På grund af covid-19 var der et stort frafald i studiet (31 ud af 71 inkluderede), som derfor må betragtes som et pilotstudie. Forfatterne angiver derfor, at placeboeffekten ved træning bør undersøges i større studier.

Kilde: Lindberg, K et al. The effects of being told you are in the intervention group on training results: a pilot study. Sci Rep 13, 1972 (2023).

Læs den frit tilgængelige artikel

Læs omtale på videnskab.dk

Delte mavemuskler

Træning er ikke skadelig
Det er normalt, at kvinder får delte mavemuskler (rectusdiastase) i den sidste del af graviditeten, men hos cirka hver tredje ses fortsat diastase et år efter, de har født.

Der er sparsom evidens på området, men i en ny artikel i Ugeskrift for Læger gør danske eksperter status, baseret på den nuværende forskning.

Forfatterne angiver, at der ikke er studier, der tyder på behov for fysiske restriktioner. Derfor opfordrer de til, at kvinderne følger de almindelige anbefalinger for fysisk aktivitet.

Også træning af mavemuskler er en god ide. Forskningen tyder på, at træning af m. transversus abdominis og lige mavebøjninger er bedre end ingen træning, ift. at mindske diastasen.

Der er fortsat usikkerhed om, hvilke patienter der kan have gavn af kirurgisk indgreb, og der mangler også studier af god kvalitet for at kunne vejlede patienterne bedre.

Kilde: Petersen SM. Statusartikel: Behandling af postgestationel rectusdiastase. Ugeskr Læger 2023;185:V06220405

Læs den danske artikel hos Ugeskriftet

Psykiatri

Gavnlig effekt af vandaktiviteter
Otte kvinder med psykiske lidelser oplevede gavnlig effekt på deres mentale helbred ved at dyrke Stand Up Paddling (SUP).

Det viser et dansk studie, hvor kvinder med stress, angst eller depression deltog i 10 sessioner med SUP-træning på hold af ca. 2 timers varighed.

Deltagerne oplevede en pause fra tankemylder, diagnoser og negative tanker, mens de fokuserede fuldt ud på den fysiske udfordring og naturoplevelsen.

Resultaterne er baseret på observation af deltagerne under SUP-træningen og semistrukturerede interviews. Forskerne konkluderer, at kombinationen af fysisk aktivitet, social interaktion, ‘blå natur’ og succesoplevelser har potentiale til at øge velvære hos personer med psykiske lidelser.

Kilde: Sparre, P. W. et al. Freedom on Water through Stand-Up Paddling: A qualitative study on physical bodily experiences and their influence on mental health. Scand J Sport and Exe Psych. 2023. (5) 10–20.